Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Wybory uzupełniające 2017
 2017-10-16

POSTANOWIENIE DLG-775-4/7/17 KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polkowicach

 Treść postanowienia - POBIERZ PLIK PDF(0,21MB)

Opublikował: 2017-10-16 12:56:52 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich

 2017-10-13

INFORMACJA
Miejska Komisja Wyborcza w Polkowicach informuje, iż losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polkowicach, zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r. odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polkowicach, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. 207. 

Opublikował: 2017-10-13 10:08:42 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Natalia Boroń - referent ds. jednostek pomocniczych

 2017-09-28

INFORMACJA
O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I PEŁNIONYCH DYŻURACH PRZEZ CZŁONKÓW
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POLKOWICACH 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,26MB)

Opublikował: 2017-09-28 12:58:38 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich
Aktualizował: 2017-09-28 12:58:44 - Przemysław Nowakowski

 2017-09-26

Postanowienie Nr DLG-775-4/6/17 Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polkowicach

 Treść postanowienia - POBIERZ PLIK PDF(0,37MB)

Opublikował: 2017-09-26 10:13:52 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich
Aktualizował: 2017-09-26 10:14:09 - Przemysław Nowakowski

 2017-09-21

KOMUNIKAT 

 Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 20 września 2017 r.

o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Polkowicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Polkowice zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r. 

 

Komisarz Wyborczy w Legnicy, ogłasza dodatkowy nabór do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Polkowicach spośród wyborców Gminy Polkowice.

Kandydatem do terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która:

1)  jest obywatelem polskim;

2)  najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

3)  nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4)  nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

5)  nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu miejskiej komisji wyborczej, może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1)  najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2)  nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydat do składu  miejskiej komisji wyborczej musi być wpisany do stałego rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Polkowice.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie swoich kandydatur za pośrednictwem Urzędu Gminy Polkowice w terminie do dnia 22 września 2017 r. do godziny 11.00.

 

Komisarz Wyborczy  w Legnicy

                                                                            /-/ Stanisław Rączkowski 

Opublikował: 2017-09-21 07:47:47 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich
Aktualizował: 2017-09-21 07:48:17 - Przemysław Nowakowski

 2017-09-06

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polkowicz
dnia 6 września 2017 r.
Na podstawie art. 422 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DziennikUstaw z 2017 r. poz. 15 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości, informacjęo okręgu wyborczym, jego granicach oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczejw wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r.

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)

Opublikował: 2017-09-06 12:48:53 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich

 2017-08-28

Zarządzenie Nr 289 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polkowicach 
w okręgu wyborczym Nr 6

 Treść zarządzenia - POBIERZ PLIK PDF(1,86MB)

 

KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Legnicy

 Treść komunikatu - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

  Treść komunikatu - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

Opublikował: 2017-08-28 14:23:31 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich
Aktualizował: 2017-08-28 15:06:22 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenia i informacje archiwalneOpublikował: 2017-08-28 14:17:03 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Grażyna Greń - Dyrktor Wydziału Spraw Obywatelskich

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice