Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028

Konsultace społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice 
na lata 2018 – 2028

 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018 – 2028 - POBIERZ PLIK PDF(11,41MB)

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

Formularza elektroniczny konsultacji społecznych: http://polkowice-gprprojekt.badanie.net/

 

 

 Obwieszczenie burmistrza Polkowic z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK PDF(0,73MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/420/18 z dnia 17 kwietnia 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (71.86MB)


 Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)

 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

 

 Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice (z zaznaczoną zmianą poprzez podkreślenie tekstu) - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

 Mapa przedstawiająca zmianę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice, gdzie obszar rewitalizacji (obejmujący część obszaru zdegradowanego) został zaznaczony na mapie kolorem różowym, a dodany fragment powierzchni - kolorem niebieskim - POBIERZ PLIK PDF(13,05MB)

 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 załącznik nr 1 do uchwały – mapy - POBIERZ PLIK PDF(63,67MB)

 załącznik nr 2 do uchwały - Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(8,59MB)

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK PDF(0,22MB)

Link do formularza konsultacyjnego:

https://polkowice-zmiana-or.webankieta.pl/

 

 

 

 Obwieszczenie Burmistrza Polkowic z dnia 12 lutego 2018 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej uchwałę Nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - POBIERZ PLIK PDF(0,77MB)

 

 

UWAGA – WYDŁUŻA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
DO DNIA 9 STYCZNIA 2018 ROKU!

W związku z realizacją uchwały nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia  24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice oraz pracami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2028 dla gminy Polkowice, wydłuża się możliwość zgłaszania propozycji projektów na obszarze rewitalizacji do dnia 09-01-2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  05-01-2018.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.  Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to:

Dąbrowa, 

 Tarnówek, 

 Polkowice: ul. Krokusowa, ul. Chocianowska (nr 29 – 33), ul. Głogowska, ul. Kominka, ul. Jana Skrzetuskiego, ul. Andrzeja Kmicica, ul. Spółdzielcza, ul. Michała Wołodyjowskiego, ul. Krótka, Ratowników, ul. 11 Lutego ul. 3-go Maja, ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Harcerska, ul. Andrzeja Małkowskiego, ul. Młodych, ul. Szarych Szeregów, ul. Kamila Baczyńskiego, ul. Janusza Korczaka, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Miłosna.

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres jromanik@ug.polkowice.pl  W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem https://polkowice-projekty.webankieta.pl/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem   Przykładowy projekt formularza - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB).

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (+48) 76 84-74-152  w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres jromanik@ug.polkowice.pl

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną    umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami. 

 

 

 

Wszystkich mieszkańców wyznaczonych Obszarów Rewitalizacji zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Badanie ankietowe jest anonimowe, prowadzone w celu poznania Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze wyznaczonym Uchwałą nr XXIV/355/17 Rady Miejskiej w Polkowicach  z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice.

Państwa ocena umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej  i zintegrowanej rewitalizacji.

Ankieta w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://polkowice-mieszkancy.webankieta.pl/

Ankietę można również pobrać i wydrukować ( Ankieta - POBIERZ PLIK DOCX(0,04MB)). Wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 10.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/355/17 z dnia 24 listopada 2017
w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (78.89MB)

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Polkowice

 Treść raportu - POBIERZ PLIK PDF(1,61MB)

 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polkowice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 Projekt uchwały - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

 Załącznik nr 1 - POBIERZ PLIK PDF(6,19MB)

 Załącznik nr 2 - POBIERZ PLIK PDF(10,64MB)

 Formularz konsultacji - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/295429/polkowice-konsultacje-obszarow.html

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 7 września 2017 r. 

Burmistrz Polkowic działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Polkowice obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

 Treść obwieszczenia - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

 

Link do ankiety elektronicznej:

https://www.webankieta.pl/ankieta/295429/polkowice-konsultacje-obszarow.htmlOpublikował: 2017-09-06 13:28:07 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
Aktualizował: 2018-05-21 15:10:16 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice