Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Program współpracy

Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/237/16 z dnia 28 listopada 2016
w sprawie "Programu Współpracy gminy Polkowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."
Treść uchwały - plik PDF (0.16MB)

 

 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLKOWIC Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK - POBIERZ PLIK PDF(1,83MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/325/10 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Treść uchwały - plik PDF (0,07MB)

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacjiOpublikował: 2017-10-12 10:55:56 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Andrzej Zięcina - Dyrektor Wydziału Organizacji Pozarządowych
Aktualizował: 2017-10-12 11:02:20 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice