Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Plan Zagospodarowania Przestrzennego

System Informacji Przestrzennej - link

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 Treść uchwały Biedrzychowa - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

 Obręb Pieszkowice - POBIERZ PLIK PDF(6,44MB) 

 Obręb Dąbrowa - POBIERZ PLIK PDF(6,71MB) 

 Treść uchwały Polkowice i Polkowice Dolne - POBIERZ PLIK PDF(0,38MB) 

 

 Teren aktywności gospodarczej w Polkowicach - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB) 

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK (2.5 MB) 

 

 Treść uchwały: Teren przy ul. Przemysłowej - POBIERZ PLIK PDF(1,16MB)  

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK (4 MB)

 

 Treść uchwały: Teren przy ul. Kopalnianej - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)  

Rysunek planu -   POBIERZ PLIK  (0.5 MB)

 Treść uchwały Guzice - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)  

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 340/11, 340/6, 340/7 w obrębie Guzice w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(4,40MB)

 Treść uchwały Sobin - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)  

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK (11 MB)

 Plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na pozostałym terenie niż powyższy - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)  

 Treść uchwały Jędrzychów - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)  

 Treść uchwały Sucha Górna - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)   

 Treść uchwały Kazimierzów - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)   

 

 Obręb Komorniki - POBIERZ PLIK PDF(13,97MB)    

 Treść uchwały Trzebcz - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)    

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)  

 Treść uchwały Moskorzyn - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)   

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK   (2.5 MB)

 Plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na pozostałym terenie niż powyższy - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)   

 Treść uchwały Żuków - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)    

 Treść uchwały Nowa Wieś Lubińska - POBIERZ PLIK PDF(0,12MB)   

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK (3 MB) 

Rysunek planu -  POBIERZ PLIK (3.7 MB) 

 Obręb Żelazny Most - POBIERZ PLIK PDF(6,10MB) 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenów górniczych w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Czarna-Polkowice w zasięgu terenów górniczych w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(24,86MB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych Rudna I oraz Rudna II w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice

 Treść planu - POBIERZ PLIK PDF(0,19MB)
 Plan (4MB) -   POBIERZ PLIK

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego „Rudna" w gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(2,56MB) 

 

Plan Gminy Polkowice


Kliknij aby powiększyć
 
Powyżyszy rysunek planu nie obowiązuje dla terenów objętych następującymi uchwałami:
 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/353/17 z dnia 24 listopada 2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego "Rudna" w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (2.73MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/236/16 z dnia 28 listopada 2016
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w zasięgu terenów górniczych w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (20.19MB)

 Uchwała Nr XXXIII/400/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego we wsi Moskorzyn w Gminie Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

 
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/481/14 z dnia 11 listopada 2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Dąbrowa w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (6.62MB)
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/483/14 z dnia 11 listopada 2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Pieszkowice w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (6.34MB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/485/14 z dnia 11 listopada 2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Żelazny Most w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (6.01MB)
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/54/15 z dnia 30 marca 2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (18.64MB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr III/56/15 z dnia 30 marca 2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Komorniki w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (18.32MB)
  
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/ 99/15 z dnia 21 września 2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, na działkach nr 178/1, 124 i 125 w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (5.58MB)
 
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/100/15 z dnia 21 września 2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 340/11, 340/6, 340/7 w obrębie Guzice w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (4.41MB)
  
 
Wszystkich obowiązujących uchwał dla miasta Polkowice. 

 

Plan Polkowic

Kliknij aby powiększyć

Powyżyszy rysunek planu nie obowiązuje dla terenów objętych następującymi uchwałami:

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/353/17 z dnia 24 listopada 2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany trasy planowanej linii 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w rejonie planowanej drogi S3 w zasięgu terenu górniczego "Rudna" w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (2.73MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/236/16 z dnia 28 listopada 2016
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice w zasięgu terenów górniczych w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (20.19MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr V/86/15 z dnia 11 czerwca 2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego "Rudna" w gminie Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (3.25MB)
 

 Uchwała Nr IX/107/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 14 września 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wyznaczonego w granicach miasta przy ul. Przemysłowej w Polkowicach. - POBIERZ PLIK PDF(2,97MB)

 

 Uchwała Nr VI/72/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 marca 2007 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego w mieście Polkowice w rejonie ulic Kopalnianej i Legnickiej. - POBIERZ PLIK PDF(0,08MB)

 Załącznik nr 1 do uchwały VI/72/07 - POBIERZ PLIK PDF(0,65MB) 

 

 Uchwała Nr XXV/307/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w Polkowicach. - POBIERZ PLIK PDF(0,24MB)  Opublikował: 2005-03-23 10:50:48 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2018-03-15 14:09:09 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice