Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Polkowic, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Lipowa 1, pokój 103 tel. 76 724 95 68 , spotkania Komisji odbywają się według ustalonego harmonogramu zamieszczonego poniżej. Dyżur sekretarza lub członka komisji w każdy czwartek w godz. 12-14. 

Skład Komisji

1. Beata Puławska

2. Anna Kusz

3. Łukasz Rachwalski

4. Andrzej Kaczanowski

5. Maciej Śmigiel

6. Teresa Turkiewicz

7. Elwira Staniecka

8. Teofil Modzelewski


Czym zajmuje się Komisja!

  • przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,
  • kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,
  • udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,
  • diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,
  • opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,
  • kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.
     

 Formularz zgłoszenia osoby do GKRPA - POBIERZ PLIK PDF(0,02MB)

 

Korespondencję do Komisji należy kierować na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

 

 HARMONOGRAM PRACY W 2018 - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)

 Opublikował: 2010-01-14 10:28:20 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Mielczarek - Główny Specjalista ds. społecznych
Aktualizował: 2018-01-18 09:08:17 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice