Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Informacja o dochodach i stratach spółek handlowych, w których Gmina Polkowice ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok obrotowy 2005

L.p.

Nazwa spółki handlowej

  1) Zysk w zł
  2) Strata w zł

  1) Podział zysku
  2) Sposób pokrywania strat

1.

  Polkowickie Towarzystwo
  Budownictwa Społecznego 
  Sp. z o.o.

  Ul. Rynek 6
  59-100 Polkowice

 1) 82.804,82 zł

1)     Podział zysku:
zysk netto roku obrotowego 2005 w całości został przekazany na kapitał zapasowy

 

 2) ------------------

 2) ---------------------------------------------------

2.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki
  Miejskiej Sp. z o.o.

  Ul. Dąbrowskeigo 2
  59-100 Polkowice

 1) ------------------

 1) ----------------------------------------------------

 2) 2.301.133,38 zł

 2) Strata została pokryta kapitałem
    zapasowym

3.

  AQUAPARK Polkowice S.A.
  Ul. Młyńska 4
  59-100 Polkowice

 1) ------------------

 1) ----------------------------------------------------

 2) 1.848.418,49 zł

 2) Strata zostanie pokryta z zysków lat
    przyszłych

4.

  Polkowickie Centrum Usług
  Zdrowotnych - ZOZ S.A.

  Ul. K.B Kominka 7
  59-100 Polkowice

 1) 325.418,44 zł

 1) Podział zysku dokonano w następujący
    sposób:
  a) 8% na kapitał zapasowy,
  b) w pozostałym zakresie na pokrycie straty
      z lat poprzednich

 2) ------------------

 2) ----------------------------------------------------

5.

  ZamPol S.A
  Ul. Skalników 6
  59-100 Polkowice

 1) ------------------

 1) ----------------------------------------------------

 2) 422.008,12 zł

 2) Strata zostanie pokryta z zysków lat
    przyszłychOpublikował: 2006-09-06 10:55:30 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice