Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zasady udzielania stypendiów dla studentów

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. informuję, iż do 16 października 2006 r. można składać wnioski o stypendia dla studentów będących mieszkańcami gminy Polkowice zameldowanymi na stałe na jej terenie

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

O stypendia mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Polkowice zameldowani na stałe na jej terenie będący:
- studentami w wieku do 26 lat studiującymi w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Stypendia Burmistrza Polkowic przyznawane są studentom, którzy:
osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,7 ze wszystkich egzaminów za rok akademicki 2005/2006 przy czterostopniowej skali ocen (2 - 5) oraz średnią ocenie niższą niż 4,9 przy sześciostopniowej skali ocen (1 - 6).

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku, który powinien zawierać:
1) dane personalne studenta oraz jego miejsce zamieszkania,
2) nazwę uczelni i jej siedzibę,
3) średnią ocen z roku akademickiego 2005/2006 oraz osiągnięcia w nauce poświadczone przez uczelnię.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wyniki w nauce oraz dorobek naukowy.

Z wnioskiem mogą występować:
1) dziekani uczelni wyższych,
2) studenci.

Stypendia nie będą przyznawane studentom uczelni, które uzyskały środki finansowe od gminy Polkowice na utworzony fundusz stypendialny dla studentów.

W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają studenci z najwyższą średnią ocen.
Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium.

Wnioski należy składać do dnia 16.10.2006 r. w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1.

Informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Polkowice
(Rynek 2, pokój nr 3, tel. 724-97-07, 847-41-41).Opublikował: 2006-09-21 12:11:13 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice