Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-19 14:04:41 Usługi / Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice Artur Stępień Edycja artykułu
2018-10-19 14:04:05 Usługi / „Zielone szkoły”- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice Anna Nowak Edycja artykułu
2018-10-19 14:01:09 Usługi / Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice Artur Stępień Edycja artykułu
2018-10-19 13:54:34 Usługi / Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją Artur Stępień Edycja artykułu
2018-10-19 13:52:52 Usługi / „Zielone szkoły”- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice Anna Nowak Edycja artykułu
2018-10-19 13:51:19 Usługi / Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją Artur Stępień Edycja artykułu
2018-10-19 13:44:01 Plany polowań / Plany polowań Przemysław Nowakowski Publikacja artykułu
2018-10-19 11:59:12 Usługi / Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice Artur Stępień Publikacja artykułu
2018-10-19 11:55:08 Usługi / Posadzenie drzew na terenie miasta i gminy Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją Artur Stępień Publikacja artykułu
2018-10-19 09:35:42 Stypendia artystyczne / STYPENDIA ARTYSTYCZNE Przemysław Nowakowski Edycja artykułu