Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 15:30:05 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:29:53 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 15:29:47 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-13 15:28:27 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:09:50 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Publikacja artykułu
2018-12-13 14:56:54 Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 10:03:04 Roboty budowalne / Termomodernizacja budynku przy ul. Chocianowskiej 33 w Polkowicach Anna Nowak Edycja artykułu
2018-12-13 10:00:23 Roboty budowalne / Termomodernizacja budynku przy ul. Chocianowskiej 33 w Polkowicach Anna Nowak Edycja artykułu
2018-12-13 08:26:53 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 08:05:06 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. Przemysław Nowakowski Edycja artykułu