Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 15:30:05 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:29:53 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 15:29:47 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-13 15:28:27 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Archiwizacja artykułu
2018-12-13 15:09:50 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach Przemysław Nowakowski Publikacja artykułu
2018-12-13 14:56:54 Oświadczenia majątkowe / Oświadczenia majątkowe Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 10:03:04 Roboty budowalne / Termomodernizacja budynku przy ul. Chocianowskiej 33 w Polkowicach Anna Nowak Edycja artykułu
2018-12-13 10:00:23 Roboty budowalne / Termomodernizacja budynku przy ul. Chocianowskiej 33 w Polkowicach Anna Nowak Edycja artykułu
2018-12-13 08:26:53 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 08:05:06 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 08:01:31 Usługi / Zapytanie ofertowe pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." Przemysław Nowakowski Archiwizacja artykułu
2018-12-13 07:59:12 Usługi / Zapytanie ofertowe pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." Przemysław Nowakowski Publikacja artykułu
2018-12-13 07:58:31 Usługi / Zapytanie ofertowe pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-13 07:58:22 Usługi / Zapytanie ofertowe pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." Przemysław Nowakowski Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-12 15:00:34 STRONA GŁÓWNA / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu wsi Jędrzychów, terenu obrębu wsi Kaźmierzów, terenu obrębu wsi Guzice. Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-12 13:57:08 STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 12 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice” Przemysław Nowakowski Edycja artykułu
2018-12-12 13:52:52 STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 12 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Polkowice” Przemysław Nowakowski Publikacja artykułu
2018-12-12 11:47:48 Roboty budowalne / „Remont instalacji wodociągowej budynku przy ul. Legnickiej 15” Agnieszka Nogaj Edycja artykułu
2018-12-12 11:08:35 Roboty budowalne / „Remont instalacji wodociągowej budynku przy ul. Legnickiej 15” Agnieszka Nogaj Edycja artykułu
2018-12-12 09:29:46 Usługi / „Wywóz odpadów z terenu miasta oraz z cmentarza gminnego przy ul. Spokojnej w Polkowicach” Anna Begier Edycja artykułu