Rekrutacja do przedszkoli i punktów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

Przyjmowanie zgłoszeń na nowy rok szkolny 2012/13 rozpocznie się od 1 marca 2012 r. Przedszkola publiczne będą przyjmowały zgłoszenia dzieci zamieszkałych w gminie Polkowice, urodzonych od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. Kartę zgłoszenia dziecka będzie można pobrać od 1.03.2012 r. do 30.03.2012 r. w każdym przedszkolu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Polkowicach  www.bip.ug.polkowice.pl

Więcej informacji w:

  1. Zasady naboru do przedszkoli,
  2. Zasady naboru do punktów przedszkolnych,
  3. Sieć wychowania przedszkolnego w gminie Polkowice,
  4. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie,
  5. Opłaty za przedszkola,
  6. Kształcenie dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału

Oświaty i Spraw Społecznych

Dorota Trzmielewska

   Dodano 2012-02-29 00:00:00 przez