Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zarządzenia Burmistrza - Luty 2018


Zarządzenie Burmistrza nr 2090/18 z dnia 01.02.18

w sprawie zgody na prowadzenie od II semestru roku szkolnego 2017/2018 dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach wyłącznie w formie elektronicznej


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.28MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2091/18 z dnia 01.02.18

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu "Świąteczna dekoracja posesji 2017/2018" na terenie miasta i gminy Polkowice


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.68MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2092/18 z dnia 08.02.18

w sprawie zgody na wydzierżawienie chłodni w kaplicy cmentarnej przy ul. Spokojnej 1 w Polkowicach


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.39MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2093/18 z dnia 08.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Polkowicach przy ul. 11 Lutego 35/10


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.23MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2094/18 z dnia 08.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Polkowicach przy ul. Hubala 8/8


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.23MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2095/18 z dnia 08.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Polkowicach przy ul. Paderewskiego 7/6


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.24MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2096/18 z dnia 08.02.18

w sprawie dzierżawy części działek nr: 693/11, 693/12 i 693/13, położonych w obrębie 4 miasta Polkowice


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.4MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2097/18 z dnia 08.02.18

w sprawie nabycia działek nr: 813/5 i 813/13 w obrębie Sobin


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.27MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2098/18 z dnia 08.02.18

w sprawie uchylające Zarządzenie Nr 2273/14 Burmistrza Polkowic z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie przekazania do zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach budynek przedpogrzebowy położony na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Polkowicach


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.24MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2099/18 z dnia 08.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Polkowickie Centrum Animacji środka trwałego zlokalizowanego na terenie basenów zewnętrznych na rzecz Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.23MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2100/18 z dnia 08.02.18

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w roku szkolny 2017/2018


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.76MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2101/18 z dnia 08.02.18

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach wraz z oddziałem przedszkolem i oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.93MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2102/18 z dnia 14.02.18

w sprawie zorganizowania przetargu na dzierżawę garażu nr 3 przy ul. Hubala 22 w Polkowicach


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.77MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2103/18 z dnia 14.02.18

w sprawie dotacji dla Ludowego Zespołu Sportowego Żelazny Most z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.29MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2104/18 z dnia 14.02.18

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej i ochrony zdrowia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznania dotacji


Pobierz:
Pobierz plik PDF (9MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2105/18 z dnia 14.02.18

w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu dziedzinowego oraz e-usług publicznych


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.29MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2106/18 z dnia 14.02.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2018"


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.27MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2107/18 z dnia 14.02.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek piłki nożnej III ligi grupy III i ligi dolnośląskiej juniorów starszych w roku 2018"


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.28MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2108/18 z dnia 14.02.18

w sprawie dzierżawy części działki nr 206/15 w obrębie 2 miasta Polkowice


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.31MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2109/18 z dnia 14.02.18

w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania nagród Burmistrza Polkowic dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w sporcie


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.85MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2110/18 z dnia 14.02.18

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.24MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2111/18 z dnia 15.02.18

w sprawie podziału środków w planie programu poszanowania energii na 2018 r.


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.48MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2112/18 z dnia 15.02.18

w sprawie zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na rok 2017


Pobierz:
Pobierz plik PDF (2.61MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2113/18 z dnia 15.02.18

w sprawie zmian planu jednostek budżetowych Gminy Polkowice na 2017 r.


Pobierz:
Pobierz plik PDF (3.84MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2114/18 z dnia 19.02.18

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji do organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach wraz z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.53MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2115/18 z dnia 20.02.18

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w roku szkolnym 2017/2018


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.45MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2116/18 z dnia 21.02.18

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynująco-Moinitorującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Polkowice na lata 2016-2020


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.27MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2117/18 z dnia 22.02.18

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2018 rok


Pobierz:
Pobierz plik PDF (4.54MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2118/18 z dnia 22.02.18

w sprawie zmian planu jednostek budżetowych Gminy Polkowice na 2018 r.


Pobierz:
Pobierz plik PDF (4.71MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2119/18 z dnia 22.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia lokalu mieszkalnego, położonego w Moskorzynie 3/2, zorganizowanie II przetargu oraz powołanie komisji przetargowej


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.29MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2120/18 z dnia 22.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki o nr geod. 178/16, położonej we wsi Sucha Górna


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.71MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2121/18 z dnia 22.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki o nr geod. 5/28 położonej w obrębie Biedrzychowa


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.24MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2122/18 z dnia 22.02.18

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez rodziców za udział dzieci zamieszkałych na terenie gminy Polkowice w zielonej szkole w 2018 r.


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.21MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2123/18 z dnia 22.02.18

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.32MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2124/18 z dnia 22.02.18

w sprawie dotacji dla Ludowego Zespołu Sportowego Nowa Wieś Lubińska z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Polkowice


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.32MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2125/18 z dnia 22.02.18

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę garażu nr 16 w Komornikach w trybie bezprzetargowym


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.3MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2126/18 z dnia 22.02.18

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 do zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Polkowicach


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.3MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2127/18 z dnia 26.02.18

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Projektu "Edukacja=lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w Projekcie


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.28MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2128/18 z dnia 01.03.18

w sprawie zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na rok 2017


Pobierz:
Pobierz plik PDF (0.81MB)
Zarządzenie Burmistrza nr 2129/18 z dnia 01.03.18

w sprawie zmian planu jednostek budżetowych Gminy Polkowice na 2017 r.


Pobierz:
Pobierz plik PDF (1.15MB)
Opublikował: 2018-02-09 12:22:02 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Lilla Żelem - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice