Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2018

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014 - 2018
(
 pliki pdf)
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organów zarządzających gminą, a także osób wydających decyzje administracyjne - lista alfabetyczna

Rudkowski Paweł

  POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2016

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014 - 2018
(
pliki pdf)
Radni Rady Miejskiej - lista alfabetyczna

Betka Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,32MB)

Bloch Ewelina   POBIERZ PLIK PDF(0,91MB)
Bocian Stanisława

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Ciżmar Stefan

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)

Fuczyło Kazimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,70MB)

Kicaj Eugeniusz

  POBIERZ PLIK PDF(1,08MB)

Kośmider Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)

Kot Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(1,52MB)

Kowalczyk Maria

  POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)

Kulikowska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)

Leśniak Anna

  POBIERZ PLIK PDF(1,91MB)

Majewicz-Spigiel Izabela

  POBIERZ PLIK PDF(2,00MB)

Marciniak Wojciech

  POBIERZ PLIK PDF(1,45MB)

Nowak Piotr

  POBIERZ PLIK PDF(1,55MB)

Staroń Marek

  POBIERZ PLIK PDF(1,61MB)

Sulikowska Grażyna

  POBIERZ PLIK PDF(1,43MB)

Traczyk Ireneusz

  POBIERZ PLIK PDF(1,87MB)

Trybka Adam

  POBIERZ PLIK PDF(1,41MB)

Wabik Krzysztof

  POBIERZ PLIK PDF(0,71MB) 

Węgierska-Januszkiewicz Jolanta

  POBIERZ PLIK PDF(1,44MB)

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014 - 2018
(
pliki pdf)
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organów zarządzających gminą, a także osób wydających decyzje administracyjne - lista alfabetyczna

Adamczyk-Felkel Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(1,17MB)

Adamczyk Robert

  POBIERZ PLIK PDF(1,85MB)

Betka Beata  W związku z powołaniem na Prezesa Zarządu Aquapark Polkowice Regionalnego Centrum - Rekreacyjnego-Rehabilitacyjnego S.A. w Polkowicach z dniem 17.10.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)
Bielak Bożena

  POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)

Bloch Arkadiusz

  POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)

Brzózka Jolanta

  POBIERZ PLIK PDF(1,00MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)

Czub Danuta

  POBIERZ PLIK PDF(0,90MB) 

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,87MB)

Delążek Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)

  POBIERZ PLIK PDF(1,75MB)

Dembek Renata

  POBIERZ PLIK PDF(0,99MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)

Drzyzga Małgorzata

  POBIERZ PLIK PDF(0,90MB)

Dzumyk Mariusz

 W związku z rozpoczęciem z pełnienia funkcji Prezesa Aquapark Polkowice Regionalnego Centrum - Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego S.A. z dniem 29.09.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

 W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Aquapark Polkowice Regionalnego Centrum - Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego S.A. z dniem 17.10.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

Felisiak Halina   POBIERZ PLIK PDF(0,97MB) 
Gałek-Kapusta Elżbieta

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

Gnych Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Górak Grażyna Maria

  POBIERZ PLIK PDF(0,65MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,64MB)

Greń Grażyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,91MB)

Jaworska-Cenian Magdalena

  POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)

  POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)

Jedlecka Magdalena

  POBIERZ PLIK PDF(1,00MB)

Kalus-Chiżyńska Małgorzata

  POBIERZ PLIK PDF(1,09MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,09MB)

Kardyś Grzegorz

  POBIERZ PLIK PDF(0,86MB)

Kich-Wiśniewska Elżbieta

  POBIERZ PLIK PDF(1,12MB)

Kończak Adam

  POBIERZ PLIK PDF(1,04MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,04MB)

Kozioł Magdalena   POBIERZ PLIK PDF(1,08MB) 
Kozłowska Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,85MB)

Krawiec Danuta

  POBIERZ PLIK PDF(1,09MB)

Krzyżaniak Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)

Lasota Renata

  POBIERZ PLIK PDF(1,55MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,64MB)

Leńczuk Michał  W związku z rozpoczęciem wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza Polkowic jako Pełnomocnik ds. Transportu i Obszarów Wiejskich z dniem 16.01.2018 r. - POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)
Liberski Włodzimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,70MB)

  POBIERZ PLIK PDF(1,07MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,09MB)

Łażewska Urszula

  POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

 W związku z zakończeniem wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza Polkowic jako Zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych z dniem 22.01.2018 r. - POBIERZ PLIK PDF(0,79MB)

Malig-Kikut Monika

  POBIERZ PLIK PDF(1,46MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,45MB)

Marków Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Matyjas Tomasz

  POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)

Michalewska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,47MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,46MB)

Mycan Zdzisław

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

 W związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach z dniem 01.10.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Mysuna-Greń Elżbieta

  POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,31MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,31MB)

Olszewska Teresa

  POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,16MB)

Olszewski Włodzimierz

  POBIERZ PLIK PDF(0,83MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,17MB)

Perz Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Puławska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,39MB)

Sienkiewicz Mirosław

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)

Soliwoda Krzysztof

  POBIERZ PLIK PDF(1,08MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,09MB)

Szczygielska Monika   POBIERZ PLIK PDF(1,20MB)
Szyszka Andrzej  W związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o. z dniem 18.09.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(1,20MB)
Tomczak Agnieszka

  POBIERZ PLIK PDF(0,90MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Trzmielewska Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)

Wabik Wiesław   POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)
Wawrzyniak Jan

  POBIERZ PLIK PDF(1,24MB)

 W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Aquapark Polkowice Regionalnego Centrum - Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego S.A. z dniem 30.09.2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(1,28MB)

Wechta Paweł

  POBIERZ PLIK PDF(1,11MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,24MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,25MB)

Wierdak Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(1,07MB)

Wiśniewska Bożena

  POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)

Wróblewska Joanna

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,32MB)

Zalewska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(0,94MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,93MB)

Zięcina Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

Żmigrodzki Tadeusz    POBIERZ PLIK PDF(0,91MB)

 

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE NA POCZĄTEK KADENCJI 2014-2018

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014 - 2018
(
pliki pdf)
Radni Rady Miejskiej - lista alfabetyczna


Betka Beata  Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)
Bocian Stanisława  Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)
Ciżmar Stefan

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,01MB)


Fuczyło Kazimierz

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,81MB)


Kicaj Eugeniusz

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,84MB)


Kośmider Mariola

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,19MB)


Kot Andrzej

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,89MB)


Kowalczyk Maria

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,79MB)


Kulikowska Beata

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,70MB)


Leśniak Anna

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,39MB)


Majewicz-Spigiel Izabela

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,93MB)


Marciniak Wojciech

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,79MB)


Nowak Piotr

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,75MB)


Stańczyszyn Emilian
Staroń Marek

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,85MB)


Sulikowska Grażyna  Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,34MB)
Traczyk Ireneusz

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,84MB)


Trybka Adam

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,40MB)


Wabik Krzysztof  Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(0,87MB)
Węgierska-Januszkiewicz Jolanta

 Pobierz plik - POBIERZ PLIK PDF(1,71MB) 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE NA KONIEC KADENCJI 2010-2014

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010 - 2014
(
pliki pdf)
Radni Rady Miejskiej - lista alfabetyczna


Bloch Arkadiusz

  POBIERZ PLIK PDF(1,25MB) 


Ciżmar Stefan

  POBIERZ PLIK PDF(1,17MB)


Fedorczak Regina

  POBIERZ PLIK PDF(1,87MB) 


Fuczyło Kazimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,95MB)


Kicaj Eugeniusz

  POBIERZ PLIK PDF(2,10MB) 


Kośmider Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(1,59MB)


Kot Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(2,03MB)


Kowalczyk Maria

  POBIERZ PLIK PDF(1,78MB)


Kulikowska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,85MB)


Leśniak Anna

  POBIERZ PLIK PDF(1,56MB)


Majewicz-Spigiel Izabela

  POBIERZ PLIK PDF(2,30MB)


Marciniak Wojciech

  POBIERZ PLIK PDF(1,87MB) 


Nowak Piotr

  POBIERZ PLIK PDF(1,98MB)


Rejmak Henryk

  POBIERZ PLIK PDF(2,16MB)


Stańczyszyn Emilian   POBIERZ PLIK PDF(1,89MB)
Staroń Marek

  POBIERZ PLIK PDF(2,08MB)


Synowiec Zdzisław

  POBIERZ PLIK PDF(1,68MB) 


Traczyk Ireneusz

  POBIERZ PLIK PDF(2,09MB)


Trybka Adam

  POBIERZ PLIK PDF(1,35MB)


Węgierska-Januszkiewicz Jolanta

  POBIERZ PLIK PDF(2,08MB)


Zarzycki Jan

  POBIERZ PLIK PDF(2,27MB)  

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014
(
pliki pdf)
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organów zarządzających gminą, a także osób wydających decyzje administracyjne - lista alfabetyczna


Wabik Wiesław

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB) 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2013

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010 - 2014
(
pliki pdf)
Radni Rady Miejskiej - lista alfabetyczna


Bloch Arkadiusz

  POBIERZ PLIK PDF(1,08MB) 


Ciżmar Stefan

  POBIERZ PLIK PDF(1,17MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,03MB) 


Fedorczak Regina

  POBIERZ PLIK PDF(1,78MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)  


Fuczyło Kazimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,96MB)


 Korketa - POBIERZ PLIK PDF(1,89MB) 


Kicaj Eugeniusz

  POBIERZ PLIK PDF(2,00MB) 


 Korketa - POBIERZ PLIK PDF(1,89MB)  


Kośmider Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,27MB)


Kot Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(1,94MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,90MB) 


Kowalczyk Maria

  POBIERZ PLIK PDF(1,87MB)


  POBIERZ PLIK PDF(1,83MB)


Kulikowska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,72MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,73MB)


Leśniak Anna

  POBIERZ PLIK PDF(1,40MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,41MB) 


Majewicz-Spigiel Izabela

  POBIERZ PLIK PDF(2,07MB)


Marciniak Wojciech

  POBIERZ PLIK PDF(1,79MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,89MB)  


Nowak Piotr

  POBIERZ PLIK PDF(1,77MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,88MB) 


Rejmak Henryk

  POBIERZ PLIK PDF(1,70MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(2,07MB) 


Stańczyszyn Emilian
  POBIERZ PLIK PDF(1,88MB)
Staroń Marek

  POBIERZ PLIK PDF(1,88MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,87MB)


Synowiec Zdzisław

  POBIERZ PLIK PDF(1,17MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,61MB)  


Traczyk Ireneusz

  POBIERZ PLIK PDF(2,04MB)


Trybka Adam

  POBIERZ PLIK PDF(0,87MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,41MB)


Węgierska-Januszkiewicz Jolanta

  POBIERZ PLIK PDF(1,81MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,91MB)


Zarzycki Jan

  POBIERZ PLIK PDF(2,02MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(2,05MB)  


Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010 - 2014
(
pliki pdf)
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organów zarządzających gminą, a także osób wydających decyzje administracyjne - lista alfabetyczna


Adamczyk-Felkel Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(1,26MB) 


Adamczyk Robert

  POBIERZ PLIK PDF(1,91MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,83MB) 


Betka Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,05MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)  


Bieniek Agnieszka

  POBIERZ PLIK PDF(1,09MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,23MB)  


Bocian Stanisława

  POBIERZ PLIK PDF(0,97MB)  


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,97MB) 


Brzózka Jolanta

  POBIERZ PLIK PDF(1,05MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)  


Chylińska Diana

  POBIERZ PLIK PDF(1,18MB)  


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,20MB)   


Delążek Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(1,83MB) 


Dembek Renata

  POBIERZ PLIK PDF(1,05MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,03MB) 


Drzyzga Małgorzata

  POBIERZ PLIK PDF(0,91MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB) 


Felisiak Halina

  POBIERZ PLIK PDF(1,05MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB) 


Gnych Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(1,31MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,24MB) 


Górak Grażyna Maria

  POBIERZ PLIK PDF(0,76MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,78MB) 


Grabowska Zofia

  POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,09MB) 


Greń Grażyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,89MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB) 


Grygorowicz Magdalena

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB) 


Jedlecka Magdalena

  POBIERZ PLIK PDF(1,24MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB) 


Kaczorowska Elżbieta

  POBIERZ PLIK PDF(0,96MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)


Kalus-Chiżyńska Małgorzata

  POBIERZ PLIK PDF(1,10MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,12MB) 


Kardyś Grzegorz

  POBIERZ PLIK PDF(0,98MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,23MB)  


Kich-Wiśniewska Elżbieta

  POBIERZ PLIK PDF(1,23MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,27MB) 


Kozłowska Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(1,03MB)


Krawiec Danuta

  POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,15MB) 


Krzyżaniak Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(1,05MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,82MB) 


Lasota Renata

  POBIERZ PLIK PDF(1,61MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,72MB) 


Liberski Włodzimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,24MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,15MB) 


Lisiecka Jadwiga

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,13MB) 


Łażewska Urszula

  POBIERZ PLIK PDF(0,83MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)  


Malig-Kikut Monika

  POBIERZ PLIK PDF(1,35MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,36MB)  


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,37MB)   


Marków Krystyna

  POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,05MB) 


Michalewska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,44MB)


Mycan Zdzisław

  POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,08MB) 


Olszewska Teresa

  POBIERZ PLIK PDF(1,01MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,02MB) 


Olszewski Włodzimierz

  POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,00MB) 


Perz Mariola

  POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,98MB) 


Puławska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(1,50MB) 


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,54MB)  


Sawicki Tomasz   POBIERZ PLIK PDF(1,07MB)
Sienkiewicz Mirosław

  POBIERZ PLIK PDF(1,22MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,23MB) 


Trzmielewska Dorota

  POBIERZ PLIK PDF(1,02MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,01MB) 


Wabik Wiesław

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(4,69MB) 


Wechta Paweł

  POBIERZ PLIK PDF(1,84MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,30MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,28MB) 


Wierdak Andrzej

  POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,12MB) 


Wróblewska-Grzegorzewska Grażyna

 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(1,15MB) 


Zalewska Beata

  POBIERZ PLIK PDF(0,89MB)


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,96MB) 


Żmigrodzki Tadeusz

  POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)  


 Korekta - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)    


Oświadczenia majątkowe za rok 2011


Oświadczenia majątkowe za rok 2011


Oświadczenia majątkowe za rok 2010 


Oświadczenia majątkowe za rok 2009


Oświadczenia majątkowe za rok 2008


Oświadczenia majątkowe za rok 2007


Oświadczenia majątkowe za rok 2006


Oświadczenia majątkowe za rok 2005


Oświadczenia majątkowe za rok 2004


Oświadczenia majątkowe za rok 2003


Oświadczenia majątkowe za rok 2002Opublikował: 2003-05-23 10:18:55 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2018-02-08 13:09:01 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice