Dom Dziennego Pobytu 

 
 

Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym przez Ośródek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Priorytetem dla instruktorów jest uaktywnianie seniorów na wszelkich poziomach zainteresowań zgodnie z ich możliwościami. Pracownicy skupiają się głównie na prowadzeniu zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych a przede wszystkim rehabilitacyjnych, skierowanych do seniorów w wieku 60+. Prowadzone spotkania pobudzają różnorodne formy zainteresowań seniorów, łagodzą skutki samotności, zapewniają utrzymanie więzi ze społeczeństwem.

 

Liczba odwiedzin : 103
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Tomczak
Czas wytworzenia: 2018-07-09 11:41:41
Czas publikacji: 2018-08-02 08:56:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak