Mieszkania chronione 

 
 

Mieszkania chronione przyznawane są osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Tomczak
Czas wytworzenia: 2018-07-09 11:47:19
Czas publikacji: 2018-08-02 09:05:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak