Aktualności 

 
 

 Polkowice, dnia 03.08.2018 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje,iż w przypadku osób rozwiedzionych ubiegających się o świadczenie Dobry Start wymagany jest wyrok sądu potwierdzający, iż miejsce zamieszkania dziecka, na które wnioskowane jest w/w świadczenie jest przy wnioskodawcy lub oświadczenie w tej sprawie.

Banki, przez które można wysłać: wniosek o Świadczenie Wychowawcze 500+ oraz wniosek Świadczenie Dobry Start 300+, a także przez który Bank można założyć Profil Zaufany

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 


 

 Polkowice, dnia 03.08.2018 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:

- specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),

- zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł)

- zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) - w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia jego kwoty nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

 


Polkowice, dnia 28.06.2018r.


                Logo - 500+                 Logo - Dobry start                

 

 Wnioski na okres świadczeniowy 2018/2019 wydawane będą od 01 lipca 2018 r.

wydawane będą od 01 lipca 2018 r.

przyjmowane od 01 sierpnia 2018 r.

 

 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+
 • ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+
 • ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  

 

PUNKT INFORMACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych w Polkowicach, ul. Lipowa 1

 

   Lipiec 2018 r.:                                Sierpień 2018 r.:

      Pon. – Pt.     8 00  - 15 00                Pon. – Pt.     8 00  - 17 00

                                                     Wtorek         8 00  - 17 00

                

Logo - Dobry start

 

Od dnia 01.07.2018 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 

 •   bankowości elektronicznej
 •   Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie www.ops.polkowice.pl

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Zgodnie z§6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Świadczenie przysługuje dla uczniów:

- szkoły podstawowej

- dotychczasowego gimnazjum

- szkoły ponadpodstawowej

- dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej

- szkoły artystycznej

- młodzieżowego ośrodka socjoterapii

- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

- specjalnego ośrodka wychowawczego

- ośrodka rewalidacyjno  - wychowawczego

 

Świadczenie nie przysługuje:

- dla dzieci uczęszczających do przedszkola -  w tym dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innego szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

- dla uczniów szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Polkowicach w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Lipowa 1.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Logo - 500+

Od 01 lipca 2018 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 

 •   bankowości elektronicznej
 •   Platformy Usług Elektronicznych Zakładu
    Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
     – link na stronie ops.polkowice.pl
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie www.ops.polkowice.pl
 • ePUAP - link na stronie www.ops.polkowice.pl
 

Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Tomczak
Czas wytworzenia: 2018-06-28 12:03:19
Czas publikacji: 2018-08-03 12:08:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak