Praca 

 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice

na stanowisko ds. budżetu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru  z dnia  22.12.2017 r. na ww. stanowisko została wybrana p. Marta Małagowska  zam.   Kazimierzów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Małagowska  osiągnęła największą liczbę punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się odpowiednią  wiedzą merytoryczną  która jest wymagana na ww stanowisko.


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 20.11.2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

     DS. BUDŻETOWYCH

Ogłoszenie


 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10.06.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

     DS. KADR

w Dziale organizacyjno-administracyjnym

ogłoszenie nr  1/2017

Ogłoszenie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 10.06.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

     KIEROWNIK DZIALU USŁUG

ogłoszenie nr  2/2016

Ogłoszenie

Informacja o wynikach naboru


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 18.05.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

OGŁASZA NABÓR NA

DWA WOLNE STANOWISKA

ds. świadczeń rodzinnych

ogłoszenie nr  1/2016

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 08.07.2014 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS.ŚWIADCZEŃ

w Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na pracownika socjalnego


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 17.04.2012 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach ogłasza nabór na

Animatora grupy

w związku z realizacją Programu Rewitalizacji os. Hubala w Polkowicach pn. „Dogonić dzisiaj” w okresie od  maj 2012 r. do  październik 2012 r.

w ramach PO KL Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.

Ogłoszenie


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko

Animator Klubu Młodzieżowego

w związku z realizacją Programu Rewitalizacji os. Hubala w Polkowicach pn. „Dogonić dzisiaj” w okresie od  kwietnia 2012 r. do  październik 2012 r.

w ramach PO KL Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na pracownika socjalnego


 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

z dnia 28.02.2012r

W wymiarze 1 etat na czas określony w związku z realizacją w 2012 r. projektu systemowego p.n.

Projekt „Nowe umiejętności nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej  w Polkowicach  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru na pracownika socjalnego


O G Ł O S Z E N I E

z dnia 19 październik 2011 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

w związku z realizacją Programu Rewitalizacji os. Hubala w Polkowicach pn. „Dogonić dzisiaj” w okresie od  październik 2011 r. do  listopada 2012 r.

w ramach PO KL Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Treść oferty w załączniku.

Ogłoszenie o asystencie do projektu Załącznik do oferty pracy asystent koordynatora

Informacja o wyniku naboru na asystenta do projektu


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO 

PRACOWNIK GOSPODARCZY W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

1. Treść ogłoszenia

20.07.2011

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE  STANOWISKO  - Pracownik gospodarczy w Świetlicy Środowiskowej

Pobierz informację [plik]


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO 

POMOC ADMINISTRACYJNA  W   ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

1. Treść ogłoszenia

20.07.2011

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE  STANOWISKO  - Pomoc administracyjna w Świetlicy Środowiskowej

Pobierz informację [plik]


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO 

 

  OPIEKUN  W   ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

1. Treść ogłoszenia

22.07.2011

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE  STANOWISKO  - Opiekun w Świetlicy Środowiskowej

Pobierz informację [plik]


 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 KIEROWNIK  ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

1. Treść ogłoszenia 2. Informacja o wynikach naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS.ŚWIADCZEŃ

w Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Lista załączników

1. Treść ogłoszenia

2. Informacja o wynikach naboru

dodano: 15.04.2011r., zmieniono 29.04.2011r.


Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Polkowicach  ul. Lipowa 2, 59-100  Polkowice

 na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych

( Dz. U.  Nr  223. poz. 1458 ze zmianami)

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

            Kierownika Domu Dziennego Pobytu

Lista załączników 1. Treść ogłoszenia  

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Polkowicach  ul. Lipowa 2, 59-100  Polkowice

 na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych

( Dz. U.  Nr  223. poz. 1458 ze zmianami)

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  DS. BUDŻETOWYCH

Lista załączników
 1. Treść ogłoszenia
 2. Informacja o wynikach naboru
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr 223. poz. 1458)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. BUDŻETOWYCH

Lista załączników
 1. Treść ogłoszenia
 2. Informacja o naborze
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Polkowicach  ul. Lipowa 2, 59-100  Polkowice

 na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych

( Dz. U.  Nr  223. poz. 1458)

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  DS. BUDŻETOWYCH

Lista załączników
 1. Treść ogłoszenia
 2. Lista osób spełniających wymagania formalne
 3. Informacja o wyborze
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach ul. Lipowa 2, 59-100 Polkowice

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr 223. poz. 1458)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – ogłoszenie nr 2/2009

Lista załączników

 1. Treść ogłoszenia z dnia 04.03.2009
 2. Lista osób spełniających wymagania formalne
 3. Informacja o wyniku naboru
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. BUDŻETU,

POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

Lista załączników
 1. Kwestionariusz
 2. Treść ogłoszenia
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 4. Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko ds. budżetowych
  UWAGA: Informacje publikowane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader) 2008.11.17 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - Treść ogłoszenia - Kwestionariusz osobowy - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko pracownik do spraw świadczeń rodzinnych 2008.04.02- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER - Treść ogłoszenia - Kwestionariusz osobowy - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko "kasjer"  

Liczba odwiedzin : 5618
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2010-07-29 10:49:53
Czas publikacji: 2018-01-30 08:24:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak