Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (dopalaczy, leków środków odurzających) Finansowane z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

2018-10-05 11:55:59
Organizacja i Przeprowadzenie Zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice Finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2018-10-05 11:40:46
Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu w oparciu o ogólnopolski program: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2018-10-05 11:19:01
Prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (dopalaczy, leków środków odurzających) Finansowane z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2018-09-13 13:29:36
Zapytanie cenowe (oferta cenowa) na Przeprowadzenie Diagnozy Problemów Społecznych dla Gminy Polkowice Finansowanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

2018-09-11 18:28:28
Przetargi/Ogłoszenia 2018

2018-08-09 12:33:12