Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;

  2. Inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof Pukaczewski,  e-mail: pukaczewski@hotmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach59-100, przy ul. Skalników 4;

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom trzecim: Urząd Skarbowy, ZUS, RSPTS

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od daty realizacji umowy;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

 

Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : Polkowickie Centrum Animacji
Osoba wprowadzająca informację : Marta Moskaluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Moskaluk
Czas wytworzenia: 2018-06-08 09:12:54
Czas publikacji: 2018-06-08 09:17:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak