Status prawny 

 
 

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej. 

Przedsiębiorstwo działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
  • Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicachz dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach " oraz zatwierdzenia jej statutu, ze zm. 

oraz

  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.);
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.). 
 

Liczba odwiedzin : 2918
Podmiot udostępniający informację : Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Nogaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Koźlarek
Czas wytworzenia: 2008-07-15 15:15:06
Czas publikacji: 2018-09-20 10:42:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak