Organizacja 

 
 

Organizację Przedsiębiorstwa reguluje statut i regulamin organizacyjny.
Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się przy ul. 3-go Maja 51 w Polkowicach (do 01 sierpnia 2009 roku Przedsiębiorstwo miało swoją siedzibę przy ul. Henryka Dąbrowskiego 2 również w Polkowicach.

Terenem działania Przedsiębiorstwa jest Gmina Polkowice.

Przedsiębiorstwem kieruje Dyrektor, który realizuje działania określone w statucie, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Polkowic.

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa określa regulamin organizacyjny.

Majątek Przedsiębiorstwa stanowi własność Gminy Polkowice.

Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 

Liczba odwiedzin : 4259
Podmiot udostępniający informację : Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Koźlarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Koźlarek
Czas wytworzenia: 2008-07-15 15:36:40
Czas publikacji: 2012-12-11 11:36:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak