Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Rejestr zmian
REJESTR ARTYKUŁÓW  |   REJESTR PRZETARGÓW


Dodane artykuły:

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Opublikował: 2015-07-23 13:51:24 - Przemysław Nowakowski

Wpis do rejestru wyborców

Opublikował: 2015-07-23 13:49:47 - Przemysław Nowakowski

Utrata dowodu osobistego

Opublikował: 2015-07-23 13:48:28 - Przemysław Nowakowski

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Opublikował: 2015-07-23 13:45:49 - Przemysław Nowakowski

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Opublikował: 2015-07-23 13:43:53 - Przemysław Nowakowski

Poświadczenie kserokopii strony z akt dowodu osobistego

Opublikował: 2015-07-23 13:41:29 - Przemysław Nowakowski

Nadanie nr PESEL

Opublikował: 2015-07-23 13:39:30 - Przemysław Nowakowski

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną IR-1

Opublikował: 2015-07-21 12:36:18 - Przemysław Nowakowski

Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

Opublikował: 2015-07-21 12:35:08 - Przemysław Nowakowski

Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych

Opublikował: 2015-07-21 12:32:10 - Przemysław Nowakowski

Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, zjazdów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opublikował: 2015-07-21 12:30:07 - Przemysław Nowakowski

Dotacje z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy Polkowice

Opublikował: 2015-07-21 12:27:31 - Przemysław Nowakowski

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Opublikował: 2015-07-21 12:19:25 - Przemysław Nowakowski

Stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym współzawodnictwie sportowym

Opublikował: 2015-07-21 12:17:23 - Przemysław Nowakowski

Nagrody sportowe i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Opublikował: 2015-07-21 12:16:00 - Przemysław Nowakowski

Dotacje z budżetu gminy Polkowice dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy

Opublikował: 2015-07-21 12:11:45 - Przemysław Nowakowski

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych

Opublikował: 2015-07-20 14:26:36 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-07-20 14:32:48 - Przemysław Nowakowski

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym i leśnym od osób fizycznych

Opublikował: 2015-07-20 14:25:30 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-07-20 14:32:39 - Przemysław Nowakowski

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o wielkości użytków rolnych

Opublikował: 2015-07-20 14:23:34 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-07-20 14:32:24 - Przemysław Nowakowski

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych

Opublikował: 2015-07-20 14:20:58 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-07-20 14:32:16 - Przemysław Nowakowski


|0|   |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|   |11|   |12|   |13|   |14|   |15|   |16|   |17|   |18|   |19|   |20|   |21|   |22|   |23|   |24|   |25|   |26|   |27|   |28|   |29|   |30|   |31|   |32|   |33|   |34|   |35|   |36|   |37|   |38|   |39|   |40|   |41|   |42|   |43|   |44|   |45|   |46|   |47|   |48|   |49|  
PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice