Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Rejestr zmian
REJESTR ARTYKUŁÓW  |   REJESTR PRZETARGÓW


Dodane artykuły:

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Opublikował: 2003-06-20 14:16:55 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 15:11:28 - Przemysław Nowakowski

Zaopiniowanie wniosku w sprawie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Opublikował: 2003-06-20 14:39:23 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 15:10:36 - Przemysław Nowakowski

Przydział lokalu mieszkalnego

Opublikował: 2003-06-20 14:23:33 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:59:31 - Przemysław Nowakowski

Zmiana decyzji ostatecznej

Opublikował: 2003-06-20 15:37:58 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:57:18 - Przemysław Nowakowski

Opinia do koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Opublikował: 2003-06-20 14:48:36 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:54:59 - Przemysław Nowakowski

Zwalnianie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w przypadku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Opublikował: 2003-06-20 10:57:58 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:53:38 - Przemysław Nowakowski

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Polkowice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Opublikował: 2003-06-20 14:29:32 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:46:17 - Przemysław Nowakowski

Stwierdzenie nadpłaty podatku

Opublikował: 2003-06-20 13:28:39 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:39:27 - Przemysław Nowakowski

Dodatek mieszkaniowy

Opublikował: 2003-06-20 15:14:17 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:35:17 - Przemysław Nowakowski

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Polkowice

Opublikował: 2003-06-20 11:28:20 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:34:59 - Przemysław Nowakowski

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Opublikował: 2003-06-20 14:37:11 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:28:36 - Przemysław Nowakowski

Umorzenie, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku (dla osób fizycznych)

Opublikował: 2003-06-20 15:48:40 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 14:21:51 - Przemysław Nowakowski

Przyznanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Opublikował: 2003-06-20 13:59:37 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:54:35 - Przemysław Nowakowski

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Opublikował: 2003-06-20 15:18:37 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:49:31 - Przemysław Nowakowski

Zawarcie umowy użyczenia lub użytkowania na nieruchomości komunalne (niezabudowane lub zabudowane)

Opublikował: 2003-06-20 11:54:46 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:48:52 - Przemysław Nowakowski

Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego

Opublikował: 2003-06-20 14:51:49 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:46:38 - Przemysław Nowakowski

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Opublikował: 2003-06-20 14:50:11 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:45:59 - Przemysław Nowakowski

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Opublikował: 2003-06-20 15:24:12 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:36:51 - Przemysław Nowakowski

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest władający nieruchomością

Opublikował: 2003-06-20 11:55:34 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:23:40 - Przemysław Nowakowski

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Opublikował: 2003-06-20 10:56:27 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2003-06-20 13:21:51 - Przemysław Nowakowski


|0|   |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|   |11|   |12|   |13|   |14|   |15|   |16|   |17|   |18|   |19|   |20|   |21|   |22|   |23|   |24|   |25|   |26|   |27|   |28|   |29|   |30|   |31|   |32|   |33|   |34|   |35|   |36|   |37|   |38|   |39|   |40|   |41|   |42|   |43|   |44|   |45|   |46|   |47|   |48|   |49|   |50|   |51|  
PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice