STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 

 
 
Składniki majątkowe znajdujące się w użytkowaniu Straży Miejskiej w Polkowicach stanowią mienie komunalne miasta Polkowice.

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej w Polkowicach obejmuje w szczególności:

  • nieruchomości przeznaczone na siedzibę Straży Miejskiej w Polkowicach,
  • mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia
    i wyposażenie biurowe, środki przymusu bezpośredniego,
  • umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne,
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej w Polkowicach.
 

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Straż Miejska w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Daniel Rogala
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Rogala
Czas wytworzenia: 2018-07-24 17:26:13
Czas publikacji: 2018-07-24 17:26:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak