Kierownictwo 

 
 

Komendant

mgr inż. Mirosław Sienkiewicz

e-mail: komendant@ksm.polkowice.pl


Do zadań Komendanta Straży należy planowanie zadań Straży, kierowanie pracą Straży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.


Komendant Straży jest upoważniony do reprezentowania Straży przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Straży oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonuje również wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległej mu jednostki

Przełożonym Komendanta Straży Miejskiej jest Burmistrz Polkowic.

Od sierpnia 2001 roku powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Polkowice przez Burmistrza Polkowic.Z-ca Komendanta


inż. Maciej Śmigiel
 

Zastępuje Komendanta podczas jego nieobecności oraz przejmuje wszystkie jego obowiązki.

 

Liczba odwiedzin : 165
Podmiot udostępniający informację : Straż Miejska w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Daniel Rogala
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Rogala
Czas wytworzenia: 2018-07-24 17:18:03
Czas publikacji: 2018-07-24 17:18:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak