Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Obligacje komunalne

 Uchwała nr X/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Polkowice obligacji komunalnych o wartości nominalnej 20.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - POBIERZ PLIK PDF(0,18MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/429/18 z dnia 17 kwietnia 2018
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 

 Informacja o wyborze Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,14MB)

 

 Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji uzupełniających do prowadzonego postępowania dotyczącego konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Polkowice - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

 

Zarządzenie Burmistrza nr 1868/17 z dnia 27.09.17
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunlanych Gminy Polkowice i powołanie Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
Treść zarządzenia - plik PDF (3.64MB)

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - POBIERZ PLIK DOCX(0,01MB)

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - POBIERZ PLIK DOCX(0,01MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/346/17 z dnia 12 września 2017
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/265/16 z dnia 21 grudnia 2016
w sprawie budżetu gminy Polkowice na rok 2017
Treść uchwały - plik PDF (16.4MB)

 

 Uchwala Nr II/12/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Polkowice przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/265/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok - POBIERZ PLIK PDF(0,73MB)

 

 Uchwała Nr II/14/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/266/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice i uchwale Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/265/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok - POBIERZ PLIK PDF(0,84MB)

 

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Polkowice dostępne są pod adresem https://bip.polkowice.eu/strona,408

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/266/16 z dnia 21 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice na rok 2017
Treść uchwały - plik PDF (0.92MB)

 

 Uchwała Nr II/277/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok - POBIERZ PLIK PDF(0,85MB)

 

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice dostępne są pod adresem https://bip.polkowice.eu/strona,595


Sprawozdania budżetowe za lata 2015 -2016 i wg stanu na 31 marca 2017 r. i 30 czerwca 2017 r. dostępne są pod adresem https://bip.polkowice.eu/strona,326


Sprawozdania finansowe za lata 2015-2016 dostępne są pod adresem
https://bip.polkowice.eu/strona,327


Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polkowice za lata 2015 i 2016 oraz informacje o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Polkowice wg stanu na 30 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. dostępne są pod adresem https://bip.polkowice.eu/strona,328

 

 Uchwała nr II/99/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Polkowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2016 r. - POBIERZ PLIK PDF(1,12MB)

 

 Uchwały Nr II/225/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2017 r. sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Polkowic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polkowice za I półrocze 2017 r. - POBIERZ PLIK PDF(1,13MB)

 

 Uchwała nr II/256/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Polkowice obligacji komunalnych o wartości 20.000.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 - POBIERZ PLIK PDF(0,89MB)

 

Informacje o dochodach i stratach, w których Gmina Polkowice ma udziały dostępne są pod adresem https://bip.polkowice.eu/241,Dochody-i-straty-spolek-handlowych.html

Sprawozdania finansowe podmiotów, w których Gmina Polkowice ma udziały lub których jest akcjonariuszem dostępne są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Jednocześnie informujemy, że:

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o możliwości wykupu papierów wartościowych o wartości  20.000.000 zł (słownie dwadzieścia milionów złotych)

Organizator konkursu – Gmina Polkowice umieści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Polkowice w niniejszym folderze niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

Organizator konkursu – Gmina Polkowice informuje, że w przypadku konieczności z korzystania z informacji niezbędnych do dokonania oceny Emitenta niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej – informacje takie i dokumenty będą udostępniane niezwłocznie drogą mailową po zgłoszeniu na adres kgrys@ug.polkowice.pl. Udostępniane informację będą przekazywane wszystkim podmiotom, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w konkursie i podały adres mailowy do kontaktu.
Opublikował: 2017-09-01 10:47:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Katarzyna Gryś - Główny Specjalista ds. podatków i opłat lokalnych
Aktualizował: 2018-05-23 07:56:06 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice