Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2017-12-07

KONKURSU
„ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2017/2018”
NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(2,03MB)

Opublikował: 2017-12-07 14:06:42 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Małgorzata Kalus-Chiżyńska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-12-06 08:05:44 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakośœcią

 2017-11-08

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO WZYWAJĄCE DO ZGŁOSZENIA SIĘ OSÓB, KTÓRE W SPRAWIE O USTALENIE I WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO MOGĄ BYĆ STRONAMI W SPRAWIE

  OBWIESZCZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGOU - POBIERZ PLIK PDF(0,45MB)

Opublikował: 2017-11-08 08:23:03 - Jolanta Szpilska
Aktualizował: 2017-11-21 07:56:07 - Jolanta Szpilska

 2017-02-08

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu odnośnie wycinki drzew

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-02-08 11:34:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - referent ds. gospodarki komunalnej

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice