Jak załatwić sprawę? 

 
 

 

 Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Wydział Budżetu i Finansów

 

Wydział Inwestycji, Remontów i Utrzymania

 

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych 

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

 
 

 
Liczba odwiedzin : 35202
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Lilla Żelem
Czas wytworzenia: 2005-01-11 15:26:19
Czas publikacji: 2019-02-08 12:08:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak