Wersja archiwalna

„Budowa oświetlenia boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni w Guzicach oraz oświetlenia placu piknikowego i placu zabaw w Moskorzynie” 

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 14.11.2018 r. do godz. 11.00.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-10-18 14:43:46 Rozmiar: 3.93M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.zip

Data: 2018-10-18 14:43:46 Rozmiar: 20.03M Format: .zip Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-10-31 13:42:24 Rozmiar: 193.43k Format: .pdf Pobierz

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ.pdf

Data: 2018-10-31 13:42:24 Rozmiar: 669.34k Format: .pdf Pobierz

Skorygowany przedmiar Moskorzyn.zip

Data: 2018-10-31 13:42:24 Rozmiar: 70.58k Format: .zip Pobierz

06.11.2018 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-11-06 12:20:27 Rozmiar: 206.13k Format: .pdf Pobierz

06.11.2018 r. - Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ.pdf

Data: 2018-11-06 12:20:27 Rozmiar: 334.33k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-14 13:01:38 Rozmiar: 419.36k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-11-29 10:43:45 Rozmiar: 474.08k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-12-06 13:38:40 Rozmiar: 929.7k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 352
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Begier
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Begier
Czas wytworzenia: 2018-10-18 14:43:46
Czas publikacji: 2018-12-06 13:38:40
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-21