Skład Komisji Rady Miejskiej 

 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Zdzisław Synowiec – przewodniczący
2. Robert Drobina
3. Paweł Kowalski
4. Marek Staroń
5. Wiesław Wabik

Komisja Rewizyjna
1. Adam Trybka – przewodniczący
2. Grzegorz Ryłko
3. Józefa Wołoszczuk
4. Helena Woźniak
5. Beata Kulikowska

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Piotr Ożóg – przewodniczący
2. Czesław Dziatkiewicz
3. Sławomir Tarnowski
4. Ireneusz Traczyk
5. Wiesław Wabik
6. Helena Woźniak

Komisja Budżetu i Finansów
1. Paweł Kowalski – przewodniczący
2. Piotr Ożóg
3. Roman Rozmysłowski
4. Grzegorz Ryłko
5. Emilian Stańczyszyn
6. Ireneusz Traczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
1. Czesław Dziatkiewicz – przewodniczący
2. Piotr Nowak
3. Marek Staroń
4. Zdzisław Synowiec
5. Sławomir Tarnowski
6. Mariusz Zybaczyński

Komisja Zdrowia
1. Józefa Wołoszczuk – przewodnicząca
2. Mariola Kośmider
3. Anna Leśniak
4. Piotr Ożóg
5. Sławomir Tarnowski
6. Mariusz Zybaczyński

Komisja Opieki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
1. Robert Drobina – przewodniczący
2. Mariola Kośmider
3. Beata Kulikowska
4. Grzegorz Ryłko
5. Tomasz Szulc
6. Józefa Wołoszczuk

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Tomasz Szulc – przewodniczący
2. Robert Drobina
3. Paweł Kowalski
4. Piotr Nowak
5. Zdzisław Synowiec
6. Adam Trybka

Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
1. Helena Woźniak – przewodnicząca
2. Anna Leśniak
3. Roman Rozmysłowski
4. Tomasz Szulc
5. Adam Trybka
6. Mariusz Zybaczyński

 
Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Sawicki
Czas wytworzenia: 2018-11-27 15:53:42
Czas publikacji: 2019-01-11 09:17:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak