Przycisk Sieci Życia – mała rzecz – wielka sprawa! 

 
 

Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Przycisk Sieci Życia – jest niezbędny w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy. Przycisk Sieci Życia zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia.

Przycisk Sieci Życia może działać zarówno w oparciu o profesjonalny zestaw alarmowy, w który osoby będące w trudnej sytuacji życiowej wyposażone są przez Stowarzyszenie bezpłatnie, jak również w oparciu o aparat telefoniczny, co nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu.

Z przycisku Sieci Życia w telefonie korzysta się bezpłatnie. Przez rok Stowarzyszenie oferuje osobom starszym i niesamodzielnym możliwość korzystania z sieci bez konieczności opłacania dobrowolnych składek członkowskich. Osoby korzystające przez rok ze zwolnienia ze składek członkowskich, nie są zobowiązane do dalszego korzystania z Sieci Życia
po upływie tego okresu. Po roku osoby takie mogą, albo zrezygnować, albo zadeklarować  dobrowolną kwotę składek, albo skorzystać z dalszego zwolnienia od opłacania składek członkowskich.

Ze szczegółowymi informacjami na temat Sieci Życia można zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia: www.ratownictwo.org

 
Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Zięcina
Czas wytworzenia: 2018-12-05 13:07:59
Czas publikacji: 2018-12-05 13:07:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak