INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

 

Od 1 lipca 2011 r., w całej Polsce, funkcjonuje system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). System, działa na podstawie znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozwala za pomocą elektronicznego formularza CEIDG-1, dostępnego na internetowej platformie http://www.firma.gov.pl, każdej osobie fizycznej założyć działalność gospodarczą, zawiesić ją, wznowić lub zlikwidować bez zbędnych formalności oraz odszukać informacje o działalności innych osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.firma.gov.pl.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski,
  • zalogowanie się na stronie CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie

      (podpisanie) go elektronicznie,

  • przygotowanie wniosku on-line, bez logowania się na stronie CEIDG i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy (podpis musi być notarialnie potwierdzony)

 

Przydatne linki:

 

Wyszukiwarka kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:    
https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

 

Druki do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z załącznikiem) 

Ankieta do internetowej bazy firm

 

 


 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!  

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Komarnicka
Czas wytworzenia: 2019-02-15 11:35:51
Czas publikacji: 2019-02-15 11:37:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak