Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Zasady wydawania zezwoleń określa ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (
Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.)

Ustawa przewiduje trzy kategorie zezwoleń:

  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

 

Na terenie gminy Polkowice, ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

  1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na  70
  2. powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na  70
  3. powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na  70
  4. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na  50
  5. powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na  30
  6. powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na  30

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

1)  nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a
w szczególności:

a)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4, tj. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach,
w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

2)  nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3)  powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4)  wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5)  przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

6)  popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7)  orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Dokumenty i druki do pobrania:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.)

Uchwała Nr XXXIII/469/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice (Dz. U. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4387)

RF-2  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

RF-3  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

RF-4  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane
w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

RF-5  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

 

 

 

 

 

Załączniki

RF-2 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

RF-3 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

RF-4 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

RF-5 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.)

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 67.83k Format: .docx Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/469/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice (Dz. U. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4387)

Data: 2019-01-04 11:51:16 Rozmiar: 79.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Komarnicka
Czas wytworzenia: 2013-11-20 14:44:52
Czas publikacji: 2019-01-04 11:55:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak