Program i Edukacja Ekologiczna i Środowiskowa Gminy Polkowice 

 
 

Program Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice na lata 2015-2021

 

Ekologia w Gminie PolkowiceInformacje o środowisku i jego ochronie - EkoportalWzgórza Dalkowskie

 

Liczba odwiedzin : 794
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Kalus-Chiżyńska
Czas wytworzenia: 2017-03-14 08:53:03
Czas publikacji: 2017-03-14 14:33:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak