WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POLKOWICE WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĘDU GMINY POLKOWICE 

 
 

Wykaz stowarzyszeń (PDF)

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Siedziba stowarzyszenia

Zakres prowadzonych zadań

1.

Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"

ul. Bracka 1
59-101 Polkowice

Udzielanie wsparcia  i pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

2.

Stowarzyszenie Charytatywne
"Żyć Godnie"

ul. Kardynała B. Kominka 7
59-100 Polkowice

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3.

Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"

ul. Bracka 1
59-101 Polkowice

Działania na rzecz poprawy zdrowia
i jakości życia osób starszych

4.

Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień

5.

Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 
KRS 0000070484

6.

Polski Związek Niewidomych Okręg – Dolnośląski
Koło Miejsko - Gminne
w Polkowicach

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz poprawy zdrowia osób niewidomych i niedowidzących

7.

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

8.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Polkowicach

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

9.

Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz poprawy warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju oraz kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów

10.

Centrum Edukacji Muzycznej

ul. Ociosowa 3
59-101 Polkowice

Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży

11.

Polkowickie Towarzystwo Muzyczne

ul. Skalników 6
59-100 Polkowice

Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży

12.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Polkowice

ul. Bracka 1
59-101 Polkowice

Działalność wychowawcza oparta na metodzie harcerskiej

13.

Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę w Polkowicach

ul. Lipowa 1
59-100 Polkowice

Działania na rzecz promocji zdrowia chorych na cukrzycę

14.

Stowarzyszenie „Klub Amazonek Polkowickich”

ul. Kardynała B. Kominka 7
59-101 Polkowice

Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi oparta na zasadzie samopomocy

15.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, byłych pracowników KGHM Polska Miedź S.A Zarząd Rejonu Polkowice

ul. Kardynała B. Kominka 7
59-100 Polkowice

Podejmowanie działań z zakresu kultury, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, propagowania zdrowego stylu życia, oraz poprawy warunków socjalno – bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin

16.

Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemi Polkowickiej

ul. Skalników 6
59-100 Polkowice

Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta i gminy, prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią oraz sprawowanie opieki nad tymi miejscami, kolekcjonowanie pamiątek ziemi Polkowickiej, dążenie do stworzenia miejsca stałej ekspozycji historii miasta i okolic, organizowanie zajęć popularyzujących historię, prowadzenie prac badawczych w zakresie historii Ziemi Polkowickiej, działalność wydawnicza

17.

Stowarzyszenie „ProFamilia"
w Polkowicach

Plac Kościelny 2
59-100 Polkowice

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielanie specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych

18.

Towarzystwo Historyczne
„Victoria”

Ul. Górna 4
59-100 Polkowice

Działania w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych. Prowadzenie stałej ekspozycji muzealnej oraz działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, w szczególności poprzez warsztaty i spotkania z serii „z historią na Ty”.

19.

Polkowicki Szkolny Związek Sportowy

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice

Działania związane z uprawianiem sportu szkolnego

20.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Start”

ul. Skalników 23/19
59-101 Polkowice

Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych

21.

Lekkoatletyczny Klub Sportowy Polkowice

ul. Ociosowa 3
59-101 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie lekka atletyka

22.

Międzyszkolny Klub Sportowy "Płetval" Polkowice

ul. Skalników 6
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinach: pływanie, triathlon

23.

Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie podnoszenie ciężarów

24.

Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Polkowicach

ul. Kardynała B. Kominka 6
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie tenis ziemny

25.

Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"

ul. Bukowa 1
59-101 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie karate

26.

Miejski Klub Sportowy Polkowice

ul. Dąbrowskiego 1a
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinach: koszykówka i kolarstwo

27.

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 4
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinach: piłka nożna, boks, tenis stołowy, unihokej, piłka nożna halowa, motocross, nordic walking, szachy

28.

Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice – Miasto

ul. Kardynała B. Kominka 6
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie wędkarstwo

29.

Polkowicki Klub Kyokushin-Kan Karate-Do

Kaźmierzów 4g
59-101 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie karate

30.

Skorpion Polkowice

ul. Borówkowa 5a
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie strzelectwo sportowe

31.

Klub Sportowy MASTERS Polkowice

ul. Moniuszki 15/9
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie pływanie

32.

Ludowy Zespół Sportowy Komorniki

Komorniki 48A
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

33.

Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most

Żelazny Most 12
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

34.

Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska

Nowa Wieś Lubińska 15A
59-101 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

35.

Ludowy Klub Sportowy „Kalina” z/s w Sobinie

Sobin,
ul. Polkowicka 69A
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

36.

Ludowy Zespół Sportowy Kłos Moskorzyn

Moskorzyn 26 B
59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

37.

Klub Karate Tradycyjnego Polkowice -Lubin

ul. Owocowa 3/2 59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie karate tradycyjne

38.

Akademia Judo KODOKAN Polkowice

ul. Rynek 28/459-10 59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie judo

39.

Ludowy Klub Sportowy Kupryt 02 Sucha Górna

ul. Lipowa 8 Sucha Górna 59-101 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie piłka nożna na terenach wiejskich

40.

Uczniowski Klub Sportowy ARMIA

ul. Arnikowa 4

59-100 Polkowice

Upowszechnianie i rozwój sportu
w dyscyplinie kick-boxing

 

Liczba odwiedzin : 18974
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Jaśkowiak - Małgowska
Czas wytworzenia: 2005-09-13 13:28:34
Czas publikacji: 2019-03-14 11:26:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak