INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  

 
 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WNIOSKI: 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu u jednego pracodawacy

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - praktyczna nauka zawodu u więcej niż jednego pracodawacy

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

1. OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych

2. FORMULARZ: 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS wraz z instrukcją wypełnienia części D

3. ZAWIADOMIENIE

Wzór zawiadomienia zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem 

 


 

Liczba odwiedzin : 8589
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Nowakowski
Czas wytworzenia: 2008-08-07 11:30:31
Czas publikacji: 2008-08-07 11:30:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak