Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Wzory ofert, druk sprawozdania

Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. u. 2016 poz. 1817 z poźniejszymi zmianami)

 

Przy sporządzaniu oferty należy zapoznać się z:

Zarządzenie Burmistrza nr 26 z dnia 29.12.10
w sprawie ustalenia warunków finansowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających oferty na realizację zadań publicznych.

Treść zarządzenia -   POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

Zarządzenie Burmistrza nr 1902 z dnia 26.11.09

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kosztów administracyjnych dla podmiotów składających oferty na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Polkowice.
Treść zarządzenia -   POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)


Wzór oferty i sprawozdania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 17 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznychoraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 Treść rozporządzenia - POBIERZ PLIK PDF(1,91MB)

 

Wzór oferty  na realizację zadania publicznego
(oferty składane z na podstawie artykułu 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 Wzór oferty - POBIERZ PLIK DOCX(0,08MB)

 

Wzór sprawozdania na realizację zadania publicznego
(dla ofert składanych z na podstawie artykułu 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 Wzór sprawozdania - POBIERZ PLIK DOCX(0,05MB)

 

Instrukcja sposobu sporządzania ofertyPrezentacja sposobu sporządzania oferty i sprawozdania


Wzór oferty i sprawozdania uproszczonego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia  
14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego


Wzór oferty uproszczonej
(oferty składane z na podstawie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)


Wzór sprawozdania uproszczonego
(dla ofert składanych z na podstawie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 Opublikował: 2017-10-12 11:03:08 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Andrzej Zięcina - Dyrektor Wydziału Organizacji Pozarządowych
Aktualizował: 2017-11-07 09:45:15 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice