Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Strona Główna
 2018-03-19

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,46MB)

Opublikował: 2018-03-19 09:58:28 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Joanna Mazur - podinspektor ds. gospodarki komunalnej

 2018-03-15

Listy mieszkaniowe na 2018 rok

Zarządzenie Burmistrza nr 2144/18 z dnia 08.03.18
w sprawie utworzenia listy mieszkaniowej na 2018 r.
Treść zarządzenia - plik PDF (0.8MB)
 

 Druk ZS-1 Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - POBIERZ PLIK RTF(0,26MB)

Opublikował: 2018-03-15 10:35:56 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Marzena Morańda - Rękas - insp. ds. mieszkaniowych

 2018-02-16

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579 t. j. z późn. zm.)  o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych (animacyjnych)

polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych
w gminie Polkowice.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(2,37MB)

 Formularz - POBIERZ PLIK DOC(0,07MB)

 

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

Opublikował: 2018-02-16 11:37:45 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Elżbieta Gałek-Kapusta - Dyrektor Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych
Aktualizował: 2018-03-12 12:25:13 - Przemysław Nowakowski

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

Opublikował: 2017-12-06 08:05:44 - Jolanta Szpilska
Wytworzył / Odpowiada: Jolanta Szpilska - inspektor ds. organizacyjnych i zarządzania jakośœcią

Ogłoszenia i informacje archiwalne

 

Ankieta - badanie satysfakcji interesanta

Ankieta jest anonimowa a zebrane dzięki niej informacje bardzo pomogą nam w określeniu rzeczywistego stanu i kierunków działań w zakresie poprawy jakości obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Polkowice.

 Wypełnij ankietę

 

Informujemy, że gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Polkowice. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu polkowickiego.

Znajdą tu Państwo informacje w zakresie:

  • organów władzy: organizacja, osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje,

  • prawa miejscowego: uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza,

  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych,

  • finansów i mienia,

  • zasad funkcjonowania - w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

BIP gminy Polkowice jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzoną przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.

Informacje publiczne nie zamieszczone w BIP gminy Polkowice można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice na pisemny wniosek, lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi: praw dostępu do informacji publicznej, zakresu jakie informacje powinny być upubliczniane, formy w jakiej powinna być udostępniona oraz jakie ograniczenia występują w dostępie do informacji publicznej - zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi:

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej gminy Polkowice zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres naszej redakcji.Opublikował: 2004-03-11 12:10:43 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2015-08-26 08:57:13 - Paweł Greń

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice