Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Informacje i komunikaty
 2018-01-03

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że  31 stycznia  2018 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2017 oraz  dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty w w/w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać się o kolejne zezwolenie  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, chyba że przedsiębiorca: 

  • dopełni obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do jego złożenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 w/w ustawy oraz
  • wniesie opłatę raty za korzystanie z zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności, powiększoną o 30 % tej opłaty.

Opublikował: 2018-01-03 10:47:51 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Agnieszka Komarnicka - insp. ds. rozwoju przedsiębiorczości

 

Od 1 lipca 2011 r., w całej Polsce, funkcjonuje system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). System, działa na podstawie znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozwala za pomocą elektronicznego formularza CEIDG-1, dostępnego na internetowej platformie http://www.firma.gov.pl, każdej osobie fizycznej założyć działalność gospodarczą, zawiesić ją, wznowić lub zlikwidować bez zbędnych formalności oraz odszukać informacje o działalności innych osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.firma.gov.pl.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski,
  • zalogowanie się na stronie CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie

      (podpisanie) go elektronicznie,

  • przygotowanie wniosku on-line, bez logowania się na stronie CEIDG i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu gminy (podpis musi być notarialnie potwierdzony)

 

Przydatne linki:

Wyszukiwarka kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:    
http://www.eu-go.gov.pl/pl/opisy-procedur/zezwolenia/

 

Wyjaśnienia kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007- załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007
z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885 z 2007 r.)
 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf

 

 

 

www.parp.gov.pl

 

Druki do pobrania:

 Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

 CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - POBIERZ PLIK PDF(0,07MB)

 CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z załącznikiem) - POBIERZ PLIK ZIP(0,17MB) 

 Ankieta do internetowej bazy firm - POBIERZ PLIK DOC(0,13MB)

 

 


 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!  

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.Opublikował: 2013-11-20 14:25:38 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2017-06-20 15:00:29 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice