Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się na podstawie wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zezwolenia. Zasady wydawania zezwoleń określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Ustawa przewiduje trzy kategorie zezwoleń.:

  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Polkowice wynosi:

  • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) – 70
  • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 50

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający cofa w przypadku:

1)  nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a)  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4, tj. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

  2)  nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

  3)  powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

  4)  wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

  5)  przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

  6)  popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

  7)  orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Dokumenty i druki do pobrania:

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - POBIERZ PLIK DOCX(0,07MB)

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/391/14 z dnia 29 stycznia 2014
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.1MB)
 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/204/16 z dnia 20 czerwca 2016
zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice
Treść uchwały - plik PDF (0.08MB)

 RF - 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 RF - 3 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - POBIERZ PLIK DOC(0,04MB)

 RF - 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 RF - 5 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z dniem 24.03.2016 r. - POBIERZ PLIK DOC(0,03MB)

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polkowice, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Zewnętrznych,
ul. Rynek 2, pokój nr 8, nr tel. 76 847-41-44  lub 76 724-97-17..Opublikował: 2013-11-20 14:44:52 - Przemysław Nowakowski
Wytworzył / Odpowiada: Agnieszka Komarnicka - insp. ds. rozwoju przedsiębiorczości
Aktualizował: 2018-05-16 08:29:30 - Przemysław Nowakowski

 


PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice