Schronisko dla Bezdomnych 

 
 

Schronisko dla bezdomnych przy ul. Spokojnej 1 należące do tut. Ośrodka jest dostosowane do osób bezdomnych, sprawnych fizycznie i psychicznie. Pracownicy Ośrodka pracujący w schronisku mają stały kontakt ze Strażą Miejską, Policją i Stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności jak również problemów uzależnień. Ośrodek udziela pomocy bezdomnym w formie schronienia, ciepłego posiłku, pomocy rzeczowej, finansowej, realizuje Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne a także daje możliwość klientom do skorzystania z pomocy specjalistów ds. uzależnień, psychologa, terapeuty, radcy prawnego oraz możliwość skorzystania z prac społecznie użytecznych.

 

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Osoba wprowadzająca informację : Sławomir Tomczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Sławomir Tomczak
Czas wytworzenia: 2018-07-09 11:46:06
Czas publikacji: 2018-08-02 09:02:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak