Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euwww.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Rejestr zmian
REJESTR ARTYKUŁÓW  |   REJESTR PRZETARGÓW


Dodane artykuły:

Unieważnienie wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

Opublikował: 2015-07-24 12:33:47 - Przemysław Nowakowski

Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub innych organów państw obcych

Opublikował: 2015-07-24 12:32:16 - Przemysław Nowakowski

Sporządzenie testamentu

Opublikował: 2015-07-24 12:26:24 - Przemysław Nowakowski

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Opublikował: 2015-07-24 12:18:23 - Przemysław Nowakowski

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Opublikował: 2015-07-24 12:16:18 - Przemysław Nowakowski

Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Opublikował: 2015-07-24 12:14:31 - Przemysław Nowakowski

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Opublikował: 2015-07-24 12:12:29 - Przemysław Nowakowski

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Opublikował: 2015-07-24 12:06:53 - Przemysław Nowakowski

Zmiana imienia lub imion dziecka

Opublikował: 2015-07-24 11:52:44 - Przemysław Nowakowski

Rejestracja urodzenia

Opublikował: 2015-07-24 11:50:33 - Przemysław Nowakowski

Zgromadzenia publiczne

Opublikował: 2015-07-23 14:05:46 - Przemysław Nowakowski

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Opublikował: 2015-07-23 14:03:05 - Przemysław Nowakowski

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Opublikował: 2015-07-23 14:01:50 - Przemysław Nowakowski

Zameldowanie decyzją administracyjną w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Opublikował: 2015-07-23 14:01:07 - Przemysław Nowakowski

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy

Opublikował: 2015-07-23 14:00:10 - Przemysław Nowakowski

Wymiana dowodu osobistego

Opublikował: 2015-07-23 13:58:32 - Przemysław Nowakowski

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Opublikował: 2015-07-23 13:54:55 - Przemysław Nowakowski

Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Opublikował: 2015-07-23 13:53:54 - Przemysław Nowakowski

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego

Opublikował: 2015-07-23 13:52:53 - Przemysław Nowakowski

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Opublikował: 2015-07-23 13:51:24 - Przemysław Nowakowski


|0|   |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|   |11|   |12|   |13|   |14|   |15|   |16|   |17|   |18|   |19|   |20|   |21|   |22|   |23|   |24|   |25|   |26|   |27|   |28|   |29|   |30|   |31|   |32|   |33|   |34|   |35|   |36|   |37|   |38|   |39|   |40|   |41|   |42|   |43|   |44|   |45|   |46|   |47|   |48|   |49|   |50|   |51|  
PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice