Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Rejestr zmian
REJESTR ARTYKUŁÓW  |   REJESTR PRZETARGÓW


Dodane artykuły:

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POPRZEZ PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE DYSCYPLIN ZWIĄZANYCH Z LEKKĄ ATLETYKĄ

Opublikował: 2005-04-12 14:47:25 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-04-12 13:31:15 - Przemysław Nowakowski

Ogłoszenie dot. Konkursu na opracowanie strategii kampanii promocyjnej gminy Polkowice w latach 2005 - 2006

Opublikował: 2005-04-01 12:45:47 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-04-01 14:39:35 - Przemysław Nowakowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Opublikował: 2005-04-01 12:14:36 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-04-01 12:30:59 - Przemysław Nowakowski

Zarządzenia Burmistrza - Marzec 2005

Opublikował: 2005-03-10 14:31:56 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-04-01 11:26:43 - Przemysław Nowakowski

Wyniki konkursu wraz z wykazem stowarzyszeń, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wraz w kwotą przyznanej dotacji

Opublikował: 2005-03-14 10:17:31 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-03-14 15:48:10 - Przemysław Nowakowski

Wyniki konkursu wraz z wykazem stowarzyszeń, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury wraz w kwotą przyznanej dotacji

Opublikował: 2005-03-14 15:47:34 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-03-14 11:54:40 - Przemysław Nowakowski

Wyniki konkursu wraz z wykazem stowarzyszeń, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji wychowawczej wraz w kwotą przyznanej dotacji

Opublikował: 2005-03-14 11:54:58 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-03-14 11:32:51 - Przemysław Nowakowski

Zarządzenia Burmistrza - Luty 2005

Opublikował: 2005-02-04 14:10:28 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-03-10 14:34:30 - Przemysław Nowakowski

WYKAZ STOWARZYSZEŃ, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA WRAZ W KWOTĄ PRZYZNANEJ DOTACJI

Opublikował: 2005-02-28 13:24:14 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-02-28 13:53:41 - Przemysław Nowakowski

Wykaz stowarzyszeń, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wraz w kwotą przyznanej dotacji

Opublikował: 2005-02-23 11:47:33 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-02-23 15:47:58 - Przemysław Nowakowski

Informacja o dochodach i stratach spółek handlowych, w których Gmina Polkowice ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok obrotowy 2003.

Opublikował: 2005-02-15 10:21:58 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-02-15 12:42:48 - Przemysław Nowakowski

Zarządzenia Burmistrza - Styczeń 2005

Opublikował: 2005-01-05 15:39:39 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-02-04 11:31:47 - Przemysław Nowakowski

Wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomoc publiczną

Opublikował: 2005-01-31 14:46:52 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-31 12:32:15 - Przemysław Nowakowski

Otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji wychowawczej

Opublikował: 2005-01-20 10:18:51 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-20 15:10:36 - Przemysław Nowakowski

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury

Opublikował: 2005-01-20 15:45:11 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-20 13:12:53 - Przemysław Nowakowski

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Opublikował: 2005-01-20 14:12:31 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-20 11:51:57 - Przemysław Nowakowski

Otwarty konkurs ofert na realizację profilaktycznych programów mających na celu promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień

Opublikował: 2005-01-13 12:35:16 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-13 13:28:32 - Przemysław Nowakowski

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Opublikował: 2005-01-08 11:32:30 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-08 14:40:48 - Przemysław Nowakowski

Zarządzenia Burmistrza - Grudzień 2004

Opublikował: 2004-12-05 10:19:52 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2005-01-05 13:46:22 - Przemysław Nowakowski

Zarządzenia Burmistrza - Listopad 2004

Opublikował: 2004-11-10 13:43:15 - Przemysław Nowakowski
Aktualizował: 2004-12-03 12:31:37 - Przemysław Nowakowski


|0|   |1|   |2|   |3|   |4|   |5|   |6|   |7|   |8|   |9|   |10|   |11|   |12|   |13|   |14|   |15|   |16|   |17|   |18|   |19|   |20|   |21|   |22|   |23|   |24|   |25|   |26|   |27|   |28|   |29|   |30|   |31|   |32|   |33|   |34|   |35|   |36|   |37|   |38|   |39|   |40|   |41|   |42|   |43|   |44|   |45|   |46|   |47|   |48|   |49|  
PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice