Organy szkoły 

 
 

Dyrektor Szkoły  - mgr Justyna Wojciechowska

Wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr Renata Lasota

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

Liczba odwiedzin : 204
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kulczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kulczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-20 14:31:54
Czas publikacji: 2018-09-06 12:57:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak