Od 25 lutego 2019... 

 
 

Od 25 lutego 2019 r. rozpocznie się nabór do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form  wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla rodziców

Miejsce zamieszkania kandydata

Formularze, wnioski i oświadczenia

Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/318/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku  w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Polkowic z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice, na rok szkolny 2019/2020

 
Liczba odwiedzin : 269
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Robert Wojtowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Kamecka
Czas wytworzenia: 2019-01-31 15:16:54
Czas publikacji: 2019-02-14 13:19:02
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-31