Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Gminy Polkowice 

 
 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) :

Art. .6 .1.Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
[...]
3)zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
[...]
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,"

 

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Gminy Polkowice 

 

Liczba odwiedzin : 16042
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Nowakowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Lilla Żelem
Czas wytworzenia: 2003-07-03 11:17:36
Czas publikacji: 2003-07-03 11:17:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak