Druki podatkowe 

 
 

 

2017 - 2019

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/444/18 z dnia 11-06-2018 w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/248/16 z dnia 28-11-2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny

 

1. Wzory formularzy na podatek od nieruchomości:

-  dla osób fizycznych 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

 


2. Wzory formularzy na podatek rolny:

- dla osób fizycznych

 - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek mniemających osobowości prawnej3. Wzory formularzy na podatek leśny:

- dla osób fizycznych

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej


4. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

5. Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:

 

2016

1. Wzory formularzy na podatek od nieruchomości:

-  dla osób fizycznych 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej


2. Wzory formularzy na podatek rolny:
- dla osób fizycznych

 - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek mniemających osobowości prawnej

3. Wzory formularzy na podatek leśny:
- dla osób fizycznych

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

4. Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:

 

ROK 2013, 2014 i 2015

 

1. Wzory formularzy na podatek od nieruchomości:

- dla osób fizycznych

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek mniemających osobowości prawnej


2. Wzory formularzy na podatek rolny:
- dla osób fizycznych

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek mniemających osobowości prawnej


3. Wzory formularzy na podatek leśny:
- dla osób fizycznych

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek mniemających osobowości prawnej

4. Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych:

 


ROK 2011

 

Informacje i deklaracje podatkowe

 

  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
  DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
  DL-1 Deklaracja na podatek leśny
  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomśoci
  DR-1 Deklaracja na podatek rolny
  IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
  IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
  ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych. Załącznik do deklaracji i informacji
  ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Załącznik do deklaracji, informacji
  ZN-1A Dane o nieruchomościach. Załącznik do deklaracji i informacji
  ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. Załącznik do deklaracji i informacji
  ZR-1A Dane o nieruchomościach rolnych. Załącznik do deklaracji i informacji
  ZR-1B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Załącznik do deklaracji i informacji
 

Załączniki

Deklaracje - Formularz aktywny (Excel)

Data: 2019-01-18 10:47:11 Rozmiar: 862k Format: .xls Pobierz

DT-1 Deklaracji na podatek od środków transportowych -aktywny formularz.xls

Data: 2019-01-11 13:03:56 Rozmiar: 155k Format: .xls Pobierz

DT-1 Deklarcja na podatek od środków transportowych.pdf

Data: 2019-01-11 13:03:56 Rozmiar: 184.88k Format: .pdf Pobierz

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych-aktywny formularz.xls

Data: 2019-01-11 13:03:56 Rozmiar: 256.5k Format: .xls Pobierz

DT-1A Załącznik do deklarcaji na podek od środków transportowych.pdf

Data: 2019-01-11 13:03:56 Rozmiar: 256.91k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 13573
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Polkowice
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Gubar
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Gryś
Czas wytworzenia: 2006-05-12 13:20:49
Czas publikacji: 2019-01-29 12:00:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak