Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2018-03-09 09:23:09

„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 – wcześniej Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 – wcześniej Gimnazjum nr 2)” w ramach projektu pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020.


Ogłoszenie dodane 2018-03-09 09:23:09 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-11 13:28:56 przez Anna Begier  USŁUGI2018-05-18 13:59:34

„Wykonanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych wraz z panelem wrzutowym"


Ogłoszenie dodane 2018-05-18 13:59:34 przez Anna Begier2018-05-09 13:34:48

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb budowy oświetlenia (LED) na terenach wiejskich


Ogłoszenie dodane 2018-05-09 13:34:48 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-17 12:18:17 przez Anna Nowak2018-04-30 13:08:13

„Ubezpieczenie majątku Gminy Polkowice i jej jednostek organizacyjnych”

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ 4  - POBIERZ PLIK PDF(0,48MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – t. j. ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 12.30.

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ 3 - POBIERZ PLIK ZIP(4,24MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,27MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ 2 - POBIERZ PLIK PDF(0,43MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,40MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ - POBIERZ PLIK DOC(0,27MB)


Zmiana terminu dodana 2018-05-09 12:22:34 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2018-04-30 13:08:13 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-22 12:36:27 przez Artur Stępień2018-04-20 12:59:36

Zorganizowanie imprezy okolicznościowej „Miasteczko Mistrzostw Świata 2018”


Ogłoszenie dodane 2018-04-20 12:59:36 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-17 13:52:56 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2018-05-17 14:28:43

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głogowskiej w Polkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj"


Ogłoszenie dodane 2018-05-17 14:28:43 przez Anna Begier2018-05-11 13:52:58

Wymiana stolarki okiennej w czterech częściach


Ogłoszenie dodane 2018-05-11 13:52:58 przez Anna Nowak2018-05-09 14:24:56

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej (od ul. Kolejowej do ul. 3 Maja) oraz oświetlenia ul. Polnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Przemysłowej w formule „zaprojektuj i wybuduj"


Ogłoszenie dodane 2018-05-09 14:24:56 przez Anna Nowak2018-05-09 13:52:35

Budowa kolumbarium


Ogłoszenie dodane 2018-05-09 13:52:35 przez Anna Nowak2018-05-09 12:49:41

„Zagospodarowanie terenu wzdłuż deptaka przy ul. Miedzianej”


Ogłoszenie dodane 2018-05-09 12:49:41 przez Anna Begier2018-04-27 12:33:10

Wymiana stolarki okiennej w dwóch częściach – w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Gdańska 1-17 w Polkowicach oraz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Hubala 16 a-b w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2018-04-27 12:33:10 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-14 12:14:33 przez Anna Nowak2018-04-17 13:19:59

Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice" w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy" w podziale na 4 części który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Ogłoszenie dodane 2018-04-17 13:19:59 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-08 11:11:59 przez Anna Nowak2018-04-17 11:23:21

„Budowa drogi Aleja Jana Pawła II”

 

  Zapytania i odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,26MB)


Zmiana terminu dodana 2018-05-11 10:34:58 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2018-04-17 11:23:21 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-11 10:34:58 przez Artur Stępień2018-04-11 08:55:28

„Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej (od ul. Kolejowej do ul. 3 Maja) oraz oświetlenia ul. Polnej od ul. Dąbrowskiego do ul. Przemysłowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Ogłoszenie dodane 2018-04-11 08:55:28 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2018-05-08 13:55:18 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice