Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2017-05-19 13:41:56

„Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowska w Polkowicach w okresie letnim i zimowym – zamiatanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2017-05-19 13:41:56 przez Anna Begier2017-05-17 14:00:06

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-05-17 14:00:06 przez Anna Nowak2017-05-17 13:33:52

„Pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2017-05-17 13:33:52 przez Artur Stępień2017-05-17 12:57:59

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Różanej w Polkowicach

 

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB)


Ogłoszenie dodane 2017-05-17 12:57:59 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-23 14:31:41 przez Anna Begier2017-04-24 14:18:39

„Utrzymanie parków znajdujących się w miejscowościach: Guzice, Jędrzychów – Nowy Dwór (w obrębie placu zabaw), Kaźmierzów, Sobin, Sucha Górna, Żelazny Most, Żuków oraz w Polkowicach przy ul. Chocianowskiej”.


Ogłoszenie dodane 2017-04-24 14:18:39 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-23 15:17:05 przez Anna Begier2017-04-18 15:40:55

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Serwis oświetlenia na terenie Gminy


Ogłoszenie dodane 2017-04-18 15:40:55 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 08:33:33 przez Artur Stępień2017-04-14 12:29:46

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy zabytkowego wiatraka w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-04-14 12:29:46 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-17 14:54:12 przez Anna Nowak2017-04-13 14:13:56

Drobne aranżacje zieleni


Ogłoszenie dodane 2017-04-13 14:13:56 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 11:18:12 przez Anna Nowak2017-04-05 13:34:42

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Cytrynowej, Czereśniowej i Gruszkowej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-04-05 13:34:42 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 10:32:59 przez Anna Nowak2017-04-05 12:34:37

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Górników w Polkowicach

 

  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)


Ogłoszenie dodane 2017-04-05 12:34:37 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 09:57:54 przez Anna Nowak2017-03-30 14:33:29

Wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2017-03-30 14:33:29 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-22 11:58:15 przez Anna Begier2017-03-24 15:20:33

Interwencyjne utrzymanie terenów zielonych, nieobjętych stałym utrzymaniem


Ogłoszenie dodane 2017-03-24 15:20:33 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 09:14:38 przez Anna Nowak2017-02-22 11:17:54

Utrzymanie terenów miejskich w podziale na 8 sektorów

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 t.j. z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017 r. o godz. 12.30.

 Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 12.04.2017 r. do godz. 12.00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - 2  - POBIERZ PLIK PDF(1,60MB)

  Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,14MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

  ZMIANA SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,59MB)


Ogłoszenie dodane 2017-02-22 11:17:54 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-23 16:36:09 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski  ROBOTY BUDOWLANE2017-05-24 08:30:06

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowa Wieś Lubińska – etap 1


Ogłoszenie dodane 2017-05-24 08:30:06 przez Anna Nowak2017-05-17 13:47:51

„Przebudowa układu drogowego ulicy Ratowników i Górników w Polkowicach w ramach realizacji zadania: Budowa dróg na terenie gminy”


Ogłoszenie dodane 2017-05-17 13:47:51 przez Anna Begier2017-05-12 12:33:35

„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ul. Kardynała B. Kominka z ul. 11-go Lutego w Polkowicach”
w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”


Ogłoszenie dodane 2017-05-12 12:33:35 przez Anna Begier2017-04-25 14:08:12

„Interwencyjne naprawy, konserwacje i remonty bieżące mienia


Ogłoszenie dodane 2017-04-25 14:08:12 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-10 13:19:00 przez Anna Nowak2017-04-25 10:06:23

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w czterech częściach – ulice: 3go Maja, Sztygarska, Lipowa, Kolejowa.


Ogłoszenie dodane 2017-04-25 10:06:23 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-10 13:29:08 przez Anna Begier2017-04-10 07:53:55

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach” w ramach zadania budżetowego pn. „Program poszanowania energii”, w trzech częściach – ul. Legnicka, Kmicica i Ratowników


Ogłoszenie dodane 2017-04-10 07:53:55 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-05-19 11:50:39 przez Artur Stępień

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice