Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2018-03-09 09:23:09

„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 – wcześniej Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 – wcześniej Gimnazjum nr 2)” w ramach projektu pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020.


Ogłoszenie dodane 2018-03-09 09:23:09 przez Anna Begier  USŁUGI2018-03-15 09:33:26

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Pieszkowice - Żelazny Most


Ogłoszenie dodane 2018-03-15 09:33:26 przez Artur Stępień2018-02-20 13:53:26

Nasadzenia i pielęgnacja kwiatów jednorocznych na terenie gminy Polkowice


Ogłoszenie dodane 2018-02-20 13:53:26 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-15 09:39:00 przez Artur Stępień2018-02-08 13:40:45

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla 4 zadań (budowa oświetlenia) realizowanych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego”


Ogłoszenie dodane 2018-02-08 13:40:45 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-07 15:15:36 przez Anna Begier2018-02-07 11:07:49

„Oznakowanie pionowe dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie miasta i gminy Polkowice”


Ogłoszenie dodane 2018-02-07 11:07:49 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-13 14:51:17 przez Anna Begier2018-01-27 10:36:21

Promocja gminy Polkowice poprzez sport  w ramach rozgrywek piłki nożnej III ligi grupy III i ligi dolnośląskiej juniorów starszych w roku 2018


Ogłoszenie dodane 2018-01-27 10:36:21 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-19 15:09:36 przez Artur Stępień2018-01-27 10:14:44

Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2018


Ogłoszenie dodane 2018-01-27 10:14:44 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-19 15:06:41 przez Artur Stępień  ROBOTY BUDOWLANE2018-03-19 10:44:51

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach” w dwóch częściach


Ogłoszenie dodane 2018-03-19 10:44:51 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-19 10:58:41 przez Anna Begier2018-03-15 13:23:14

Przebudowa ulicy Spokojnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2018-03-15 13:23:14 przez Anna Nowak2018-03-15 10:13:52

„Budowa ulicy Makowej, Stokrotkowej, Jana Pawła II - budowa kanalizacji deszczowej od S37 do S40 w ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Makową”


Ogłoszenie dodane 2018-03-15 10:13:52 przez Anna Begier2018-03-08 13:17:37

"Przebudowa pałacu w Suchej Górnej" - zamówienie prowadzone przez Inwestora Zastępczego - ponowienie postępowania;

adres strony internetowej:
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi


Ogłoszenie dodane 2018-03-08 13:17:37 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-08 13:21:52 przez Anna Romańska2018-03-06 14:14:16

Budowa oświetlenia (oświetlenie LED) dróg gminnych w Kaźmierzowie


Ogłoszenie dodane 2018-03-06 14:14:16 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-15 12:37:27 przez Anna Nowak2018-03-06 14:00:37

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach w dwóch częściach – oś. Krupińskiego i oś. Hubala oraz oś. Sienkiewicza i oś. Gwarków

 

  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ PLIK PDF(1,04MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,56MB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Tekst jednolity - POBIERZ PLIK PDF(0,39MB)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Tekst jednolity - POBIERZ PLIK DOC(0,57MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2018-03-14 09:25:10 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2018-03-06 14:00:37 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-14 09:25:42 przez Artur Stępień2018-03-05 12:43:55

Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)


Ogłoszenie dodane 2018-03-05 12:43:55 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-20 11:12:43 przez Anna Nowak2018-02-22 15:19:16

Budowa doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na trenie Polkowic (37 szt.)

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,77MB)


Zmiana terminu dodana 2018-03-06 13:34:37 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2018-02-22 15:19:16 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-09 11:42:14 przez Anna Nowak2018-02-01 14:20:12

„Rewitalizacja parku na osiedlu Sienkiewicza

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,86MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,35MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 21.02.2018 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2018-02-14 13:00:26 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2018-02-01 14:20:12 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-16 10:35:21 przez Artur Stępień2018-01-25 15:08:02

„Budowa oświetlenia (oświetlenie LED) dróg w Suchej Górnej – ul. Cicha i ul. Okrężna”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 12.02.2018 r. do godz. 11.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(1,72MB)


Zmiana terminu dodana 2018-02-05 13:56:31 przez Anna Begier


Ogłoszenie dodane 2018-01-25 15:08:02 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-07 15:01:41 przez Anna Begier2018-01-19 11:01:26

Przebudowa łącznika rowu RC

 

  Modyfikacja SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,54MB)


Ogłoszenie dodane 2018-01-19 11:01:26 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-08 13:08:23 przez Anna Nowak2018-01-17 12:13:20

Budowa oświetlenia wybranych dróg w Sobinie – etap V i VII


Ogłoszenie dodane 2018-01-17 12:13:20 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-08 11:17:31 przez Anna Nowak2018-01-16 08:27:59

„Remont nawierzchni dróg gruntowych”


Ogłoszenie dodane 2018-01-16 08:27:59 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2018-03-15 15:13:20 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice