Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  USŁUGI2017-08-09 11:58:02

„Dostarczenie infrastruktury IT, opracowanie i wdrożenie systemu EZD, systemu dziedzinowego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej"

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

  Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(40,45MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 2 - POBIERZ PLIK PDF(1,35MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 3 - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,86MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 4 - wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(10,93MB)

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 5 - wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(2,95MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2017 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2017-09-22 10:13:26 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2017-08-09 11:58:02 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-19 13:11:15 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski  ROBOTY BUDOWLANE2017-12-06 13:41:06

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)


Ogłoszenie dodane 2017-12-06 13:41:06 przez Anna Nowak2017-11-10 13:49:04

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

„Budowa świetlicy w Trzebczu”


Ogłoszenie dodane 2017-11-10 13:49:04 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-11 10:18:52 przez Anna Begier2017-10-31 14:25:13

"Przebudowa pałacu w Suchej Górnej" - zamówienie prowadzone przez Inwestora Zastępczego - ponowienie postępowania;

adres strony internetowej:
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi

 


Ogłoszenie dodane 2017-10-31 14:25:13 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-31 14:26:05 przez Anna Romańska2017-10-27 13:43:19

„Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach”

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,33MB)

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(1,40MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 15.11.2017 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2017-11-09 09:29:26 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2017-10-27 13:43:19 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-08 13:27:23 przez Artur Stępień2017-10-20 13:49:56

Budowa ulicy Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 – ulicy Chocianowskiej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-10-20 13:49:56 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-11-29 13:33:07 przez Anna Nowak2017-10-20 12:44:22

„Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji elektrycznych w m. Trzebcz, gm. Polkowice – Etap nr I

 

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,70MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,29MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 08.11.2017 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2017-10-31 11:41:18 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2017-10-20 12:44:22 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-01 10:13:05 przez Artur Stępień2017-10-16 15:18:47

Budowa oświetlenia dróg gminnych i terenu w Guzicach, Trzebczu i w Moskorzynie – w 2 częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 10.40 w siedzibie Zamawiającego.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 06.11.2017 r. do godz. 10.00.

  MODYFIKACJA SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(0,56MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-20 13:07:05 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-10-16 15:18:47 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-11-24 13:35:28 przez Anna Nowak2017-10-16 14:50:36

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-16 14:50:36 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-04 10:11:01 przez Artur Stępień2017-10-13 13:05:58

„Budowa sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami do węzłów końcowych i dystrybucyjnych


Ogłoszenie dodane 2017-10-13 13:05:58 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-08 13:32:52 przez Artur Stępień2017-10-12 13:17:40

„Budowa świetlicy w Trzebczu”


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 13:17:40 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-31 09:11:49 przez Anna Begier2017-10-12 11:52:03

„Budowa, przebudowa i rozbiórka placów zabaw w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 11:52:03 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-12-04 10:07:17 przez Artur Stępień2017-10-06 11:31:12

Rozbudowa części kwartałów A i B cmentarza gminnego w Polkowicach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 25.10.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 25.10.2017 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - 19.10.2017 wraz z modyfikacją SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,52MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - 17.10.2017 - POBIERZ PLIK PDF(0,62MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-17 13:21:20 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-10-06 11:31:12 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-11-16 09:06:57 przez Anna Nowak2017-09-29 12:18:13

Budowa oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach, Kaźmierzowie, Tarnówku i Nowej Wsi Lubińskiej – w 2 częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

  Schematy - POBIERZ PLIK ZIP(0,82MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-05 14:03:27 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-09-29 12:18:13 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-11-24 13:44:40 przez Anna Nowak

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice