Strona główna   Zarządzenia Burmistrza   Uchwały Rady Miejskiej   Przetargi  
 SZUKAJ:  
-A A A+ strona kontrastowa

.: MENU :.


INTERNETOWA BAZA FIRM
www.polkowice.euBiuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach


www.bip.gov.pl

WWW.BIP.GOV.PL


  


Zamówienia Publiczne

 Za treść merytoryczną ogłoszeń o przetargach odpowiada
Anna Romańska, tel. 076 84-74-126

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

Artur Stępień - 076 84-74-159

Anna Nowak - 076 84-74-121

Anna Begier - 076 84-74-121


 Pokaż przetargi    

  DOSTAWY2017-09-15 13:11:41

Doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 3 – wcześniej Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 – wcześniej Gimnazjum nr 2), w ramach projektu pn.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 29.09.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2017 r. o godz. 10.45 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zapytanie nr 2

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,68MB) dokument dodano 22.09.2017 r.

  Wydruki tesów - POBIERZ PLIK ZIP(1,78MB) dokument dodano 22.09.2017 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,57MB) dokument dodano 22.09.2017 r.

Zapytanie nr 1

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą treści SIWZ - 1 - POBIERZ PLIK PDF(1,55MB) - data zamieszczenia 20.09.2017 r.

  Formularz ofertowy - Część VI - Meble - POBIERZ PLIK DOCX(0,33MB) - data zamieszczenia 20.09.2017 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - POBIERZ PLIK PDF(0,49MB) - data zamieszczenia 20.09.2017 r.


Zmiana terminu dodana 2017-09-22 12:10:03 przez Anna Begier


Ogłoszenie dodane 2017-09-15 13:11:41 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-11 12:46:16 przez Anna Begier  USŁUGI2017-10-11 09:17:10

Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w okresie letnim i zimowym – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice w sezonie 2017/2018 w podziale na dwie części


Ogłoszenie dodane 2017-10-11 09:17:10 przez Anna Nowak2017-10-05 13:08:30

Zielone szkoły”- zorganizowanie 21-dniowego (20 osobodni) śródrocznego turnusu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Polkowice.


Ogłoszenie dodane 2017-10-05 13:08:30 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 12:15:15 przez Anna Romańska2017-10-05 12:51:13

Świetlna dekoracja świąteczna miasta Polkowice


Ogłoszenie dodane 2017-10-05 12:51:13 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-18 12:11:15 przez Artur Stępień2017-10-05 11:36:40

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Jaskrowej w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-05 11:36:40 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 12:09:14 przez Anna Nowak2017-10-04 11:29:41

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kaczeńcowej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-10-04 11:29:41 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-12 11:17:13 przez Anna Nowak2017-09-19 14:42:19

„Posadzenie drzew na terenie miasta Polkowice wraz z ich 3-letnią pielęgnacją”


Ogłoszenie dodane 2017-09-19 14:42:19 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 12:12:13 przez Artur Stępień2017-09-06 13:08:36

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na rzecz Gminy Polkowice prawa do wykonania robót budowlanych dla potrzeb doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa dróg"


Ogłoszenie dodane 2017-09-06 13:08:36 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 15:13:06 przez Anna Nowak2017-08-09 11:58:02

„Dostarczenie infrastruktury IT, opracowanie i wdrożenie systemu EZD, systemu dziedzinowego oraz opracowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej"

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,95MB)

  Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(40,45MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 2 - POBIERZ PLIK PDF(1,35MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 3 - POBIERZ PLIK PDF(0,51MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,86MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 4 - wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(10,93MB)

 

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF(0,88MB)

  Odpowiedzi na zapytania - 5 - wraz ze zmianą SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP(2,95MB)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2017 r. o godz. 12.30.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium  - do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00.


Zmiana terminu dodana 2017-09-22 10:13:26 przez Artur Stępień


Ogłoszenie dodane 2017-08-09 11:58:02 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-03 16:00:50 przez Artur Stępień2017-07-31 07:37:52

Promocja gminy Polkowice poprzez sport  w ramach rozgrywek piłki nożnej III ligi grupy III i ligi dolnośląskiej juniorów starszych w roku 2017


Ogłoszenie dodane 2017-07-31 07:37:52 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-09-15 09:45:17 przez Artur Stępień2017-07-22 12:33:09

„Promocja gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie kolarstwo szosowe mężczyzn”


Ogłoszenie dodane 2017-07-22 12:33:09 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-09-07 11:10:20 przez Artur Stępień2017-06-30 09:21:50

„Serwis i remonty bieżące oświetlenia na terenie Gminy - własność Gminy


Ogłoszenie dodane 2017-06-30 09:21:50 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-09 13:22:46 przez Artur Stępień2017-01-31 13:45:05

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego powierzenia wykonania zadania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie dodane 2017-01-31 13:45:05 przez Przemysław Nowakowski
Ogłoszenie modyfikowane 2017-01-31 13:47:29 przez Przemysław Nowakowski  ROBOTY BUDOWLANE2017-10-16 15:18:47

Budowa oświetlenia dróg gminnych i terenu w Guzicach, Trzebczu i w Moskorzynie – w 2 częściach


Ogłoszenie dodane 2017-10-16 15:18:47 przez Anna Nowak2017-10-16 14:50:36

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach PTBS Sp. z o.o. w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-16 14:50:36 przez Artur Stępień2017-10-13 13:05:58

„Budowa sieci światłowodowej na terenie Polkowic wraz z przyłączami do węzłów końcowych i dystrybucyjnych


Ogłoszenie dodane 2017-10-13 13:05:58 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 13:13:05 przez Artur Stępień2017-10-12 13:53:07

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 13:53:07 przez Anna Romańska2017-10-12 13:17:40

„Budowa świetlicy w Trzebczu”


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 13:17:40 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-12 14:12:35 przez Anna Romańska2017-10-12 13:04:17

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 13:04:17 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-12 14:14:01 przez Anna Nowak2017-10-12 11:52:03

„Budowa, przebudowa i rozbiórka placów zabaw w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-10-12 11:52:03 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 10:17:03 przez Artur Stępień2017-10-11 15:21:27

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii, w zakresie części 1 - ul. 3-go Maja w Polkowicach - roboty nr 1 oraz części 2 – ul. Sztygarska w Polkowicach - roboty nr 1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy 578/07/17 z dnia 20.07.2017 r.


Ogłoszenie dodane 2017-10-11 15:21:27 przez Anna Begier2017-10-11 10:52:37

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Program poszanowania energii, w zakresie części 3 - wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM przy ul. Lipowa w Polkowicach - roboty nr 1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy 464/05/17 z dnia 08.06.2017 r.


Ogłoszenie dodane 2017-10-11 10:52:37 przez Anna Begier2017-10-06 11:31:12

Rozbudowa części kwartałów A i B cmentarza gminnego w Polkowicach

 

 Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,62MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-17 13:21:20 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-10-06 11:31:12 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-17 13:21:20 przez Anna Nowak2017-10-04 12:09:56

Termomodernizacja ściany zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii


Ogłoszenie dodane 2017-10-04 12:09:56 przez Anna Nowak2017-09-29 12:18:13

Budowa oświetlenia dróg powiatowych w Guzicach, Kaźmierzowie, Tarnówku i Nowej Wsi Lubińskiej – w 2 częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,42MB)

  Schematy - POBIERZ PLIK ZIP(0,82MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-05 14:03:27 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-09-29 12:18:13 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-17 11:17:55 przez Anna Nowak2017-09-29 11:56:25

„Przebudowa dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej w Polkowicach


Ogłoszenie dodane 2017-09-29 11:56:25 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-17 12:55:14 przez Artur Stępień2017-09-29 09:03:04

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Wymiana drzwi zewnętrznych na zasobach PTBS Sp. z o.o. w miejscowości Polkowice oraz Tarnówek – roboty nr 2 – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp” do umowy 371/04/17 z dnia 19.04.2017 r.


Ogłoszenie dodane 2017-09-29 09:03:04 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-10 16:26:15 przez Anna Begier2017-09-28 08:42:01

„Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. nr 279/3, 280/42, 280/43, 279/4  w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-09-28 08:42:01 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 11:54:30 przez Anna Nowak2017-09-26 13:10:30

„Budowa świetlicy w Trzebczu”


Ogłoszenie dodane 2017-09-26 13:10:30 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-11 14:41:10 przez Anna Begier2017-09-21 15:01:16

"Przebudowa pałacu w Suchej Górnej" - zamówienie prowadzone przez Inwestora Zastępczego;

adres strony internetowej:
http://www.investteam.pl/index.php/przetargi


Ogłoszenie dodane 2017-09-21 15:01:16 przez Anna Romańska
Ogłoszenie modyfikowane 2017-09-21 15:16:48 przez Anna Romańska2017-09-21 13:38:51

„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Polkowice dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego – w 2 częściach”


Ogłoszenie dodane 2017-09-21 13:38:51 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-18 09:47:09 przez Anna Begier2017-09-18 13:34:39

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (budynku nr 2)


Ogłoszenie dodane 2017-09-18 13:34:39 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-11 09:46:43 przez Anna Nowak2017-09-18 11:36:41

Rzymsko - Katolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła, Plac kościelny 2, 59-100 Polkowice

„Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach”


Ogłoszenie dodane 2017-09-18 11:36:41 przez Artur Stępień
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-12 10:49:18 przez Artur Stępień2017-09-14 14:30:49

Budowa miejsc parkingowych, chodników, zatok autobusowych przy ul. 11 Lutego w Polkowicach – ETAP 3


Ogłoszenie dodane 2017-09-14 14:30:49 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 15:21:31 przez Anna Nowak2017-08-17 13:49:12

„Wymiana stolarki okiennej na zasobach SM CUPRUM w Polkowicach" w dwóch częściach – ulice: Miedziana oraz Wołodyjowskiego, 11 Luty i Spółdzielcza


Ogłoszenie dodane 2017-08-17 13:49:12 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 15:03:29 przez Anna Nowak2017-08-10 13:03:30

Budowa oświetlenia na terenie Polkowic – w 2 częściach

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2017 r. o godz. 10.40 w siedzibie Zamawiającego.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10.00.

  Zapytanie i odpowiedź na zapytanie wraz z modyfikacją SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(0,72MB)

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(0,41MB)

  Przedmiar - POBIERZ PLIK ZIP(0,05MB)


Zmiana terminu dodana 2017-09-29 13:00:48 przez Anna Nowak


Ogłoszenie dodane 2017-08-10 13:03:30 przez Anna Nowak
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-13 14:49:33 przez Anna Nowak2017-08-04 08:34:33

„Budowa infrastruktury do zbiórki odpadów komunalnych przy jednostkach użyteczności publicznej”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 01.09.2017 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ul. Rynek 17-18, Polkowice.

Zmianie ulega także termin wniesienia wadium - do dnia 01.09.2017 r. do godz. 11.00.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,24MB)

  Zmiana treści SIWZ - POBIERZ PLIK PDF(1,50MB)

  Formularz ofertowy - po zmianie - POBIERZ PLIK DOCX(0,02MB)

  Wzór umowy - po zmianie - POBIERZ PLIK ZIP(0,05MB)


Zmiana terminu dodana 2017-10-04 11:10:16 przez Anna Begier


Ogłoszenie dodane 2017-08-04 08:34:33 przez Anna Begier
Ogłoszenie modyfikowane 2017-10-10 15:50:15 przez Anna Begier

PDF MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM ACROBAT READER,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM [22MB]< ADRESEM

PLIKI RAR i ZIP MOŻNA OTWORZYĆ DARMOWYM PROGRAMEM WINRAR,
PROGRAM MOŻNA POBRAĆ POD
>TYM< ADRESEM

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Polkowice